De site wordt vernieuwd. Data om in je agenda te zetten: 27 mei, excursie Zuid Limburg; 8 juni, viering 25 jarig bestaan werkgroep; 22 juni Nacht van de Nachtvlinder. Meer info? Mail: info@vlinlibzeeland.nl