Copyright © 2004 - 2016 Vlinder-en libellenwerkgroep Zeeland          Laatste update: 10 februari 2017  Statistiek

15 maart 2017: Algemene Leden Vergadering (invulling volgt t.z.t.).

Locatie: Hollandse Hoeve, Mec de Bevelanden, Kattendijksedijk 23, Goes.

 

19 maart 2017: Magisch Museum-lab: familie-excursie naar het Molenwater Middelburg ‘Leven in de sloot’; o.l.v. Peter Geene, tel. 0118-584467.

 

Van 19 november 2016 t/m 29 oktober 2017: Tentoonstelling Goedaert in het Zeeuws Museum te Middelburg, Abdij 3-4, 4331 BK Middelburg.

https://www.zeeuwsmuseum.nl/nl/plan-je-bezoek/nu-in-het-museum