De Vlinder- en Libellenwerkgroep Zeeland is sinds 1993 actief bezig met gericht onderzoek naar vlinders en libellen in Zeeland. Vlinders en libellen behoren tot de meest bedreigde diergroepen in Nederland. Ons doel is het behoud en herstel van vlinders (dag- en nachtvlinders) en libellen in Zeeland. Wij proberen dit te bereiken door het doen van veldonderzoek en het geven van voorlichting en educatie aan diverse groepen in onze provincie.

Laatste wijziging 31 maart: Geniet van het boomblauwtje in uw tuin

Laatste wijziging 28 maart: diverse nieuwsberichten

Laatste wijziging 21 maart: diverse nieuwsberichten

Laatste wijziging 15 maart: Bijzondere paddenstoel leeft op hoef dode grazer

Laatste wijziging 13 maart: diverse nieuwsberichten

Laatste wijziging 10 maart: Vlindervoorjaar begonnen tijdens Landelijke Vlinderdag

Laatste wijziging 6 maart: Aantal nieuwsberichten