De Vlinder- en Libellenwerkgroep Zeeland is sinds 1993 actief bezig met gericht onderzoek naar vlinders en libellen in Zeeland. Vlinders en libellen behoren tot de meest bedreigde diergroepen in Nederland. Ons doel is het behoud en herstel van vlinders (dag- en nachtvlinders) en libellen in Zeeland. Wij proberen dit te bereiken door het doen van veldonderzoek en het geven van voorlichting en educatie aan diverse groepen in onze provincie.

 

Laatste wijziging 18 februari: Europees vlindermeetnet groeit hard

Laatste wijziging 16 februari: diverse nieuwsberichten

Laatste wijziging 8 februari: diverse nieuwsberichten

Laatste wijziging 2 februari: idylle in Veere ingericht

Laatste wijziging: 1 februari (mogelijke) activiteiten toegevoegd

Laatste wijziging: 21 januari diverse nieuwsberichten

15 januari: nieuwjaarsbijeenkomst!

Laatste wijziging: 11 januari Effect van warme of koude winter op eikenprocessierups

Laatste wijziging: 8 januari De jaren 10: tweederde van de dagvlinders ging achteruit

Laatste wijziging: 5 januari Gebieden voor weidevogels ongunstig voor bijen en vlinders

Laatste wijziging: 3 januari Biodiversiteitsdata gaan over veel meer dan statistiek alleen

Laatste wijziging: 26 december: 2019: superjaar zadellibel; rampjaar venlibellen

Laatste wijzijging 21 december: de nieuwste Zeeuwse Prikkebeen toegevoegd

Laatste wijzijging 20 december: Keizersmantel is echt terug in Nederland

Laatste wijziging 13 december: Onderzoekers geven input voor COP25-klimaattop Madrid

Laatste wijziging 7 december: Stikstof verandert soortengemeenschappen van vlinders en bijen

Laatste wijziging 2 december: Nu is de tijd om op zoek te gaan naar de sleedoornpage

Laatste wijziging 22 november: Bijna overal kleine wintervlinders

Laatste wijziging 17 november: Vlinderen in de winter

Laatste wijziging 13 november: Bermen bloeien op met nieuw maaibeleid

Laatste wijziging 12 november: Vlinders binnen? Naar buiten!

Laatste wijziging 7 november: Natuurlijke beheersing van eikenprocessierups