Vlinder- en Libellenwerkgroep Zeeland

Dagvlinderatlas

Dagvlinders in ZeelandDagvlinders in Zeeland

Het is verrassend hoe rijk Zeeland is aan dagvlinders. Naast de vele dwaalgasten, herbergt de provincie 29 vlindersoorten die zich hier voortplanten en dus elk jaar weer gezien worden. Vooral de duinen, de bloemdijken en de hogere zandgronden in het oosten van Zeeuws Vlaanderen mogen zich verheugen in grote aantallen vlinders. Het werd daarom de hoogste tijd deze rijkdom in de vorm van een boek vast te leggen.

Tien jaar lang hebben vrijwilligers van de Vlinder- en Libellenwerkgroep Zeeland en van de Insectenwerkgroep van de Steltkluut uit Oost-Zeeuw-Vlaanderen de verspreiding van de vlinders in Zeeland in kaart gebracht. Regelmatig werden kilometerhokken geïnventariseerd waarbij van elke vlindersoort aantal en datum is genoteerd. Verder werden wekelijks monitoringsroutes gelopen en noteerden de leden het aantal vlinders die voorkwamen in hun tuin.

Deze schat aan gegevens is samengevoegd in het boek ‘Dagvlinders in Zeeland’. Per soort geeft het boek uitgebreid informatie over de ontwikkeling van de vlinder, de leefomgeving, verspreiding in Zeeland (inclusief verspreidingskaartjes) en de periode waarin de soort vliegt. Ook zijn er een aantal algemene hoofdstukken zoals bijvoorbeeld over belangrijke Zeeuwse landschappen voor dagvlinders. De vele schitterende foto’s van de vlinders en van hun leefomgeving maken ‘Dagvlinders in Zeeland’ tot een bijzonder fraai boek.

‘Dagvlinders in Zeeland’ is een uitgave van de Vlinder- en Libellenwerkgroep Zeeland in samenwerking met Stichting het Zeeuwse Landschap en kwam tot stand dankzij financiële ondersteuning van het Prins Bernhard Cultuur fonds en het VSB fonds.

Het boek is verkrijgbaar via boekhandel De Koperen Tuin (€ 5,00) te Goes en via Vermandel te Hulst