Vlinderidylles

Vlinderidylles

Wat is een idylle?

Op initiatief van Vlinderstichting zijn er in heel Nederland idylles aangelegd: plekken vol bloemen. Voor mensen om van te genieten en voor vlinders en bijen om beter te kunnen overleven. Met inzet van vrijwilligers, lokale natuurbeschermingsorganisaties, terreineigenaren, gemeenten en bedrijven zijn idylles een begin van een aaneenschakeling van bloemrijke plekken waar vlinders, bijen én mensen kunnen genieten, zo ook in Zeeland.

In 2011 is begonnen met de aanleg van de eerste Zeeuwse vlinderidylle bij de Zwaakse Weel (Natuurmonumenten).
Dankzij een subsidie van de Provincie Zeeland en medewerking van de gemeente Veere en kon in samenwerking met onze werkgroep in 2020 een tweede idylle worden aangelegd bij het Bastion in Veere. Hierna volgden al snel nieuwe initatieven van diverse particulieren en de Werkgroep Ovezande Biodivers.

Adressen Zeeuwse idylles

Op de volgende locaties is een vlinderidylle gerealiseerd (klik op adres om kaart te bekijken):

Nieuwe idylles 2023/2024 gerealiseerd of in voorbereiding:

  • Biggekerke, Dorpsplein
  • Oostkapelle, Loverendale Ter Linde
  • Kortgene
  • Ovezande, 2e idylle tegenover Bloemenstraat 42
  • Aardenburg, Fruitteeltbedrijf Flikweert. Voor een impressie klik hier
  • Sint Kruis/Sluis, Camping De Bonte Hoeve

Oproep vlinderidylle

Wilt u bijdragen aan de diversiteit van de Zeeuwse flora en fauna? Bent u geïnteresseerd om een vlinderidylle in Zeeland aan te leggen, een plek waar vlinders en andere insecten zich thuis voelen?

Dan kunt u een bijdrage in de kosten aanvragen tot een bedrag van maximaal € 350,- bij de Vlinder- en Libellenwerkgroep Zeeland voor de aankoop van inheems plantenzaad. De Vlinder- en Libellenwerkgroep Zeeland heeft van de Provincie Zeeland subsidie ontvangen voor de aanleg van vlinderidylles voor de periode van 23 januari 2020 t/m 1 mei 2024 en wil graag met hulp van geïnteresseerden het aantal vlinderidylles uitbreiden.

Voorwaarde is dat u bereid bent een kort verslag van de uit te voeren/uitgevoerde werkzaamheden te geven aan onze coördinator vlinderidylles met een aanduiding van de locatie en foto’s van voor en na de werkzaamheden. En dat vermeld mag worden dat dit project mogelijk gemaakt werd door een subsidie van de Provincie Zeeland. Het project moet uiterlijk op 1 mei 2024 zijn afgerond. Aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst zolang de subsidie strekt.

Bij interesse kunt u contact opnemen met Peter Geene, coördinator vlinderidylles van de Vlinder- en Libellenwerkgroep Zeeland:

E-mail: famgeene@zeelandnet.nl

Tel.nr: 06-22871666 of 0118-584467