Terugblik

Terugblik

15-05-2024  Verslag libellenexcursie Kriekeputten/De Weelkens ClingeDoor Peter Geene en Niek Haak

Op woensdag 15 mei jl. was de Vlinder- en Libellenwerkgroep Zeeland op excursie in Clinge, bij de Kriekeputten/de Weelkens. Er werden enkele exemplaren gezien van de BRUINE KORENBOUT na een tip van een fanatieke inwoonster van Axel, Marjan Kiefer, die wel vaker bijzondere waarnemingen doet! Aan haar dus de eer!

Op de middag van deze excursie was het weer sub-optimaal d.w.z regen en bewolking, dus wij (Angelique, Niek, Tobi en Peter) moesten wachten tot half 2 voor de regen stopte en er een eerste waterig zonnetje verscheen (en onze boterhammetjes waren intussen ook al op). Dat zonnige bleef uiteindelijk zo’n twee uur gelukkig. Voldoende voor de meeste juffers en libellen om te gaan vliegen!

Meteen al om half 2 verscheen langs de oever een patrouillerende Smaragdlibel. We zochten heel specifiek naar de hier al wat jaren voorkomende Plasrombout die gewoonlijk op de grond pleegt te zitten of op laag groeiende braambladeren van een grasveld naast de plas. Pas na die 2 uur zon vonden we een vrouwtje van deze soort maar heel ver weg van de plas, in een strook lage bomen van nieuwe aanplant. Maar de Bruine Korenbout vonden we al sneller. Een eerste vage voorbij vliegende schicht werd gezien door Niek, die even later door Peter werd herkend als de gezochte soort! Het bleek een dame, terwijl de eerste die door Marjan werd gespot een man was. Zoals vrij gebruikelijk, zitten zij dus met meerdere exemplaren in de buurt. Een dag eerder werd door Robert Goossens in Axel, Smitsschorre (18 km!) ook een vrouwtje gezien (bron: waarneming.nl). Of daarmee sprake is van uitsluipen in de Kriekeputten of Axel, danwel verse zwervers, blijft gissen. En of de soort zich hier blijvend zal (kunnen) vestigen, moet ook nog blijken in de komende jaren. Meer hierover zal te lezen zijn in de nieuwe Zeeuwse Prikkebeen (juni 2024).

Tijdens deze excursie vonden we 12 soorten:

Keizerlibel4
Glassnijderca. 6
Viervliek4
Platbuik1
Bruine Korenbout3
Plasrombout1-2
Smaraglibel5
Watersnuffel1
Grote Roodoogjuffer1
Lantaarntje>1
Azuurjuffer>1
Blauwe Breedscheenjuffer>1

Foto’s: Peter Geene

Een aardige opbrengst voor een regenachtige dag.

Daarnaast vlogen er (natuurlijk) ook de nodige Bont Zandoogjes, Klein Koolwitjes en een paar Geelband Langsprietmotjes; ook de rups van de Witvlakvlinder werd gevonden. In de zon vlogen nog een Koninginnepage, Bruin- en Icarusblauwtje. De rest hing nog nattig ergens te drogen aan een groene waslijn. Van de vogels waren 3 rondcirkelende en baltsende Buizerds erg aardig, een Appelvink werd gehoord, Staart- en Kuifmees, Tjiftjaf en Zwartkop completeerden het muzikale middagconcert!

Op de eerste plek die we aandeden, het grote grasveld oostelijk naast de grote visvijver, vliegen ‘gewoonlijk’ de meeste soorten in de bramenstrook langs de bosrand. Hier zonnen vele Viervlekken, Platbuiken, Glassnijders, Blauwe Breedschenen, Azuurtjes, Lantaarntjes en soms een Keizerlibel in hun juveniele stadium danwel later uitrustend van het vermoeiende paren en/of ei-afzetten in de vijver. Heel vaak tref je de juveniele vrouwtjes verderaf van het water in bosjes of struiken en pas als ze uitgehard en paringsbereid zijn, vliegen ze als zodanig naar de waterkant. Nu zagen we van al deze soorten wel meerdere exemplaren! En erg leuk was een juveniele man Platbuik, die opviel omdat ie nog zo lichtgeel was (ipv. bruin na de uitkleuringsfase). Met als verrassend hoogtepunt dus die ene Bruine Korenbout!

Daarna liepen we langs de oostelijke oever van de zonnebaars-vijver, half beschut onder de bomen en daar vlogen tot onze verbazing al meerdere libellen: het bleken 2 vrouwtjes en zo’n 3-4 mannetjes van de Glassnijder en 5-6 Smaragdlibellen. Op 1 plek was een dame bezig met eitjes droppen in het water, onder begeleiding van haar ‘date-van-het-moment’. Smaragden doen dat exofytisch d.w.z. de eitjes worden los in het water gedropt door het achterlijf telkens even in het water te steken en dan per keer 10-30 eitjes te laten vallen. Dus zonder planten, en de eitjes liggen dan verspreid in de detritus op de bodem. Dat was een fraai moment. De heen en weer patrouillerende heren Glassnijders leken niet of nauwelijks territoriaal met elkaar op de vuist te gaan maar vlogen steeds langs elkaar heen en konden nu kiezen uit de twee dames, maar die verdwenen zonder dat wij een copula zagen ontstaan.

Aan de westkant van die plas, langs het toegangs-zandweggetje, is een strook van nieuwe bosaanplant. Hier was door Marjan Kiefer die eerste Bruine korenbout gesignaleerd (met foto) en nu zag Niek er meteen al 2 vliegen plus een Viervlek. Ondanks goed zoeken met z’n vieren, werden die niet weer gezien. Wel uiteindelijk en tot slot die ene (zo begeerde) Plasrombout, een juveniel vrouwtje. Deze excursie was daarmee van sub-optimaal naar super-optimaal gepromoveerd!


Nationale Nachtvlindernacht bij Imkerij Poppendamme 15-09-2023

15-09-2023  Nationale Nachtvlindernacht bij Imkerij Poppendamme

In het kader van de Nationale Nachtvlindernacht was er op vrijdagavond 15 september weer een avond met laken bij Imkerij Poppendamme. Zoals elk jaar waren we hier te gast o.l.v. Jan van Belzen die met hulp van enkele werkgroepleden alle soorten ter plaatse op naam bracht.

Er was aardig wat belangstelling, ca. 20 mensen waren aan het begin van de avond aanwezig, waaronder ook enkele jeugdige belangstellenden. De ene na de andere nacht-vlinder die op het laken kwam, werd in een buisje gedaan en afgeleverd bij de tafel van Jan. De warme honingwijn die in de tussentijd door Arjen de Meester aan de volwassenen werd uitgedeeld, viel bij iedereen erg in de smaak.

Nationale Nachtvlindernacht bij Imkerij Poppendamme
Nationale Nachtvlindernacht bij Imkerij Poppendamme

Hieronder een overzicht met alle waarnemingen. In totaal werden er 32 soorten macrovlinders en 13 soorten microvlinders geregistreerd. Een totaal van 188 individuen waarvan het Zwart Weeskind wel de meest spectaculaire was. De Doodshoofdvlinder, die vorig jaar wel werd gezien, liet zich deze keer helaas niet zien.

Foto’s: Marcel de Bruijn & Tobi Koppejan

Essengouduil
Essengouduil
Iepengouduil
Iepengouduil


28-06-2023  40-jarig Jubileum Vlinderstichting

Dit jaar bestaat De Vlinderstichting veertig jaar. Ter gelegenheid hiervan wordt er in elke provincie een speciale activiteit georganiseerd. Op 28 juni 2023 was Zeeland aan de beurt.

Terugblik jubileumactiviteit Zeeland