Vlinder- en Libellenwerkgroep Zeeland

Nachtvlinderatlas

Nachtvlinders in ZeelandNachtvlinders in Zeeland

Op 14 december 2017 is het boek Nachtvlinders in Zeeland  verschenen. Het is het achtste deel in de serie Fauna Zeelandica van Stichting Het Zeeuwse Landschap, waarin eerder Dagvlinders in Zeeland (2003) en Libellen in Zeeland (2007) is verschenen. Ook het laatste boek is dankzij de nauwe samenwerking van de Vlinder- en Libellenwerkgroep Zeeland met Stichting Het Zeeuwse Landschap een prachtige uitgave geworden.  

Aan de basis van het boek ligt een zeer omvangrijk onderzoek in de periode 2007-2012. In die periode is de macro-nachtvlinderfauna in de gehele provincie Zeeland systematisch in kaart gebracht. Het onderzoek is gecoördineerd door Anton Baaijens en met hulp van enkele tientallen vrijwilligers uitgevoerd. Onmisbaar voor het project waren de financiële sponsors, de vele locatiesponsors. evenals de vele mensen die een bijdrage leverden aan de realisatie van dit boek.

In Zeeland zijn ruim 600 soorten macro-nachtvlinders aangetroffen, waarbij ook historische waarnemingen worden meegeteld, opgenomen in een soortenlijst uitgesplitst per regio. De soorten die een zwaartepunt hebben in de provincie komen ruim aan bod in het boek. Het gaat hierbij om een selectie van ongeveer 150 soorten, waarvan in een beperkt aantal gevallen kaartjes worden getoond. Voor actuele verspreidingskaartjes van alle soorten wordt verwezen naar de website van De Vlinderstichting.

De geselecteerde soorten zijn verdeeld over themahoofdstukken en biotoophoofdstukken. Themahoofdstukken zijn bijvoorbeeld Vlinders en het klimaat, Trekvlinders en Vlinders die je vinden kunt, waarbij dagactieve nachtvlinders en opvallende rupsen aan bod komen. In de biotoop hoofdstukken zoals bijvoorbeeld van Schorren en zilte graslanden, Moerassen en Duinen worden de specialisten beschreven. Er is ook een hoofdstuk over erf, tuin, dorp en stad waar verbazend veel nachtvlindersoorten zijn aan te treffen. De hoofdstukken zijn op een populair wetenschappelijke wijze geschreven, gericht op een breder geïnteresseerd publiek. Daarom zijn er ook veel foto’s opgenomen in het boek, alsmede per biotoop hoofdstuk een prachtige illustratie. De opgenomen foto’s zijn van hoge kwaliteit en bijzonder is dat deze allemaal door Zeeuwse fotografen zijn gemaakt.

‘Nachtvlinders in Zeeland’ is een uitgave van de Vlinder- en Libellenwerkgroep Zeeland in samenwerking met Stichting Het Zeeuwse Landschap. Het boek is voor 19,90 euro te verkrijgen bij Stichting Het Zeeuwse Landschap te Wilhelminadorp.