nieuws

Argusvlindertelling laat nog geen herstel zien

De Vlinderstichting, Waarneming.nl

24-MEI-2019 – De argusvlinder is één van de snelst verdwijnende vlindersoorten in ons land. Om een actueel beeld te krijgen van de verspreiding, hebben De Vlinderstichting en Waarneming.nl voor het zesde jaar op rij een telweekend gehouden. Tijdens de telling vorig jaar werd de soort al erg weinig gemeld en het lijkt er niet op dat er dit jaar verbetering optreedt. Meer weten?

Europees actieplan biodiversiteit grotendeels mislukt, scherpere afspraken noodzakelijk

Vogelbescherming Nederland

23-MEI-2019 – De EU ging in 2011 van start met een robuuste strategie die de achteruitgang van de biodiversiteit een halt moest toeroepen. Per 2020 zou de EU aantoonbare stappen hebben gezet naar ecologisch herstel. Uit een analyse van Birdlife International – waarvan Vogelbescherming de Nederlandse partner is – blijkt nu dat daarvan vrijwel niets terecht is gekomen. Verdrietig nieuws, maar ik wil meer weten….

Al twintig soorten libellen actief

De Vlinderstichting

25-APR-2019 – Het fraaie voorjaarsweer van de afgelopen week heeft de libellen het water uitgelokt. Meer dan twintig soorten zijn nu al te zien, waaronder zowel juffers als grotere ‘echte libellen’. Hoewel je voor een deel van die soorten speciale gebieden moet bezoeken, zijn er nu ook zeker tien soorten die je gewoon in je eigen omgeving kunt tegenkomen.Verder lezen?

Film: Mezen en ringmussen jagen op jonge eikenprocessierupsen

Kenniscentrum Eikenprocessierups

20-APR-2019 – Door de zeer hoge temperaturen komen eiken zeer vroeg in blad dit voorjaar, al kan de droogte de ontwikkeling wat afremmen. Eikenprocessierupsen doen zich te goed aan het jonge blad of aan de bladknoppen. De rupsen vormen op hun beurt een welkome voedselbron voor allerlei vogelsoorten. Op film is vastgelegd hoe pimpelmezen, koolmezen en ringmussen jagen op eikenprocessierupsen.Meer weten?

Tuin als thuis voor oranjetipje

De Vlinderstichting

18-APR-2019 – Het oranjetipje is een echte voorjaarsbode die te zien is van eind maart tot half mei. Op dit moment vliegt hij volop. De rupsen zijn afhankelijk van kruisbloemigen: in het buitengebied zijn pinksterbloem en look zonder look de belangrijkste waardplanten. Maar je kunt de soort ook voortplantend in je tuin, of zelfs op je balkon tegenkomen.Lees hier verder

Geruchtmakend onderzoek naar bestrijdingsmiddelen in de bodem gepresenteerd

Provincie Gelderland

19-APR-2019 – De provincie Gelderland stimuleert een verantwoord, klimaatbestendig en duurzaam gebruik van de bodem. Daarbij steunt de provincie kennisontwikkeling door het medefinancieren van onderzoek. Een onderzoek over mogelijke relaties tussen de afname van weidevogels en de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen op veehouderijbedrijven deed de afgelopen weken veel stof opwaaien.Meer weten?

Bloemen voor vlinders en bijen

De Vlinderstichting

8-APR-2019 – Bloemen zijn ‘hot’. Op veel plekken zien we aandacht voor bloemen. Dat is van belang, want het nieuws over de sterke achteruitgang van insecten zoals vlinders en bijen, is verontrustend. Een gebrek aan bloeiende planten is een van de problemen. Meer bloemen is goed en het helpt de insecten, maar alleen met zaaien van bloemen redden we de insecten niet.Meer lezen?

Zijn windmolens verantwoordelijk voor de achteruitgang van vlinders?

De Vlinderstichting

4-APR-2019 – Vorige week was er veel media-aandacht voor het onderzoek van het CBS en De Vlinderstichting over de achteruitgang van de dagvlinders sinds 1890. Het intensieve landgebruik werd genoemd als belangrijkste oorzaak. In reacties op het bericht verwezen mensen regelmatig naar de schadelijke invloed van windmolens op insecten. Hebben ze een punt? Hier meer informatie

Kansen voor bedreigde vlinders op de Maashorst

ARK Natuurontwikkeling, De Vlinderstichting

31-MRT-2019 – Met het project Wild van Vlinders laten ARK Natuurontwikkeling en De Vlinderstichting bedreigde vlinders profiteren van natuurontwikkeling. Dat gebeurt sinds 2016 met steun van de provincie Noord-Brabant. Uit onderzoek van student Daan van der Sluis blijkt dat hiervoor goede kansen liggen in het Brabantse natuurgebied de Maashorst.Meer weten?

Het donker pimpernelblauwtje steekt de grens over

De Vlinderstichting

28-MRT-2019 – Het donker pimpernelblauwtje komt maar op één plek in Nederland voor: vlakbij de grens met Duitsland, waar de soort ook nog aanwezig is. In een project van Nederlandse en Duitse organisaties is nu een gezamenlijke strategie ontwikkeld voor behoud en uitbreiding van deze bijzondere vlinder in die grensregio. Gelukkig is er ook goed nieuws….

Acht op de tien dagvlinders verdwenen

De Vlinderstichting

29-MRT-2019 – Tussen 1890 en 2017 is het aantal dagvlinders met minstens 84 procent achteruitgegaan; 15 soorten zijn zelfs helemaal uit Nederland verdwenen. Dit blijkt uit een analyse van langetermijngegevens tot 127 jaar terug door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en De Vlinderstichting, gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Biological Conservation.Verdrietig nieuws, maar ik wil meer weten….

Landbouwvee niet ideaal voor natuurgebieden

ARK Natuurontwikkeling

29-MRT-2019 – Landbouwdieren als runderen, schapen en paarden worden op grote schaal ingezet voor begrazing in natuurgebieden. Zonder hun aanwezigheid zouden deze gebieden dichtgroeien met bos of overwoekerd raken door dominante planten. Maar er zit een keerzijde aan: de poep van landbouwvee blijkt funest voor insecten en insecteneters. Hier wil ik wel meer van weten…

Rupsen luisteren ‘voicemail’ af door grond te eten

Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW)

20-MRT-2019 – Bladetende rupsen blijken hun darmflora sterk te verrijken door het eten van grond. Je ziet zo zelfs effecten van planten die eerder in die grond groeiden als ‘erfenis’ terug in de bacteriën en schimmels in rupsen. Dat schrijven onderzoekers van het NIOO in Nature Communications. Niet alleen interessant voor wetenschappers, maar ook voor plantenkwekers en boeren. Meer weten?

25 jaar natuurontwikkeling na ontgronden: een gemengd succes voor planten en vlinders

De Vlinderstichting

21-MRT-2019 – Onlangs is een onderzoek gepubliceerd naar de kolonisatie van voormalige landbouwgronden door planten en vlinders, waar de zwaar bemeste toplaag is weggehaald om ruimte te bieden voor natuurontwikkeling. Het blijkt dat maar een deel van de te verwachten soorten planten en dagvlinders na 25 jaar de terreinen heeft bevolkt. Toch is de balans over het geheel positief.Verder lezen?

Voorjaarsuilen herkennen

De Vlinderstichting

18-MRT-2019 – Zo vroeg in het jaar zijn er nog niet veel vlinders actief. Op de warme, zonnige dagen in februari vlogen wat dagvlinders rond en ook werd een aantal typische voorjaarsnachtvlinders gezien. Voor de voorjaarsuilen, een groep nachtvlinders van zo’n tien soorten die nu te vinden is, is een herkenningskaart beschikbaar om ze op naam te brengen. Meer weten?

Bossen Noord-Brabant belangrijk voor nachtvlinders

De Vlinderstichting

11-MRT-2019 – Bij onderzoek van De Vlinderstichting in bosgebieden in Noord-Brabant zijn vier soorten gevonden die nog niet uit deze provincie bekend waren. In de Brabantse bossen komen veel nachtvlinders voor en 75 daarvan met name in deze provincie, wat Brabant voor deze nachtvlinders extra verantwoordelijkheid geeft.Lees hier verder

Conferentie Johannes Goedaert: leven, werk en inspiratie

14 t/m 16 maart 2019: Goedaertconferentie. Even ter herinnering: in 2018 heeft de Vlinder- en libellenwerkgroep Zeeland meegewerkt aan de tentoonstelling over het leven en de werken van Goedaert in het Zeeuws Museum. Meer weten over de conferentie?

Nieuwe Rode Lijst Dagvlinders vastgesteld

De Vlinderstichting

1-MRT-2019 – Carola Schouten, Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, heeft de nieuwe Rode Lijst Dagvlinders vastgesteld. Op deze lijst staat welke vlinders nu bedreigd zijn of in die categorie zouden kunnen komen. De Vlinderstichting heeft het basisrapport hiervoor gemaakt. Rode Lijsten worden elke tien jaar door het Rijk geactualiseerd en vastgesteld. HIER kun je meer lezen….

Libellentrend niet meer positief

De Vlinderstichting

2-MRT-2019 – In het nieuws over de achteruitgang van insecten leken de libellen altijd een gunstige uitzondering; ze gingen vooruit. Libellen leven in het water en de waterkwaliteit is in Nederland enorm vooruitgegaan. Maar als we naar de laatste tien jaar kijken, wordt het echter steeds duidelijker dat het optimum voor libellen voorbij is en dat de overall trend begint te dalen. Meer lezen?

Toekomst tuinvlindertellingen

Van een opmerkzaam lid van onze werkgroep kregen we de volgende notitie (namen zijn verwijderd)

Toekomst Tuintellingen.

In 2018 is gestopt met het versturen van tuintelformulieren. In Prikkebeen editie 1/2018 is in de laatste alinea van pagina 10 geschreven dat is “besloten om over te gaan op waarneming.nl”.  Hier wordt verondersteld dat je door je tuinwaarnemingen in waarneming.nl in te voeren automatisch in ons oude tuintellingenproject bent opgenomen.

Hoe is nu de stand van zaken?

Onze vereniging had in 2018 94 leden en 40 tuintellers. Een groot deel van onze leden vond het dus belangrijk om mee te doen aan het tuintelproject. De aankomende Prikkebeen wordt het eerste voorjaarsnummer sinds lange tijd zonder tuintellingresultaten. Het zou zo maar kunnen dat dit leden gaat kosten.

In de laatste uitgave van de Prikkebeen geeft <naam verwijderd> aan om de waarnemingen in tuintelling.nl in te voeren. Maar ik voer mijn waarnemingen in waarneming.nl en niet in tuintelling.nl omdat ze anders misschien dubbel in een systeem komen.

Zijn de waarnemingen uit 2018 verloren?

<naam verwijderd>, hoeveel Zeeuwse tuinen zijn er ingevoerd in tuintelling.nl?

<naam verwijderd>, is het mogelijk om waarnemingen uit waarneming.nl over te hevelen naar tuintelling.nl en kunnen die dan beschikbaar worden gesteld aan onze werkgroep?

Bestuur, wat gaat er nu gebeuren?

Bestuur, moet er door jullie niet iets in de Prikkebeen worden uitgelegd over de toekomst van het tuintelproject? Als er nu niets van wordt bekendgemaakt bloedt het dood.

Hier kun je reageren. De reacties worden tijdens onze eerstvolgende bestuursvergadering besproken en daarna naar alle waarschijnlijkheid in de ledenvergadering van 27 maart.

Dit weekend citroenvlinders verwacht

De Vlinderstichting

23-FEB-2019 – Dit weekend sneuvelen er misschien wel een paar weerrecords. Zonnig weer in het voorjaar zorgt er ook voor dat de vlinders uit hun winterslaap ontwaken. Vooral citroenvlinders worden in het vroege voorjaar veel gezien De kans dus dat je dit weekend een citroenvlinder ziet! Niet dat ik er blij van word, maar hier kun je verder lezen.

Waar vind je vlinders in de winter?

De Vlinderstichting, Wageningen University

11-FEB-2019 – Tijdens deze korte dagen zijn veel zoogdieren nog in winterrust, vogels weggetrokken naar zuidelijke streken en een enkele bloem probeert voorzichtig te bloeien. De temperaturen zijn geregeld rond het vriespunt, maar toch zijn nog verschillende vlindersoorten te ontdekken die juist tijdens deze koude maanden rondvliegen. Hier wil ik wel meer van weten…

Sleedoornpage: eitjes in de winter

De Vlinderstichting

10-FEB-2019 – De zeldzame sleedoornpage is sterk afhankelijk van zijn waardplant, de sleedoorn. In de wintermaanden vind je op deze struik de eitjes van deze vlinder, die daar door de vrouwtjes met zorg zijn achtergelaten. Kijk hier om meer te weten te komen.

Tijgerblauwtje in Amersfoort

De Vlinderstichting

4-FEB-2019 – Het tijgerblauwtje wordt in Nederland zeer zelden gezien. En al helemaal niet in de winter! Toch werd er op 24 januari een tijgerblauwtje gezien in Amersfoort. Meer lezen?

‘Bloeiende duinen’: hoe gaat het met de duinvlinders?

De Vlinderstichting

1-FEB-2019 – De duinen zijn onovertroffen veelzijdig. Het is het rijkste ecosysteem van ons land. Het boek ‘Bloeiende duinen’, dat 2 maart op de Landelijke Vlinderdag verschijnt, neemt lezers mee op reis langs de Nederlandse kust. Elke duinplant heeft verrassende relaties met andere soortgroepen zoals vlinders, grazers en paddenstoelen. Het boek bevat opmerkelijke onderzoeksresultaten en herstelprojecten. Verder lezen?

Sneeuw maakt GrowApp 4-seizoenenseries compleet

De Natuurkalender, Wageningen University

26-JAN-2019 – Onderzoek doen is niet alleen interessant en nuttig maar kan ook mooie beelden opleveren. De sneeuw die eerder deze week viel en bleef liggen was een uitgelezen kans om aan de GrowApp timelapse video’s mooie winterplaatjes toe te voegen. In dit natuurbericht staan een groot aantal fotocompilaties van lente, zomer, herfst en winter. Zie hoe het landschap door de seizoenen heen verandert. Meer mooie plaatjes kijken?

Voorjaarsspanners zijn er vroeg bij

De Vlinderstichting

21-JAN-2019 – Zoals de naam al aangeeft zijn de voorjaarsspanners vlinders die vroeg in het jaar vliegen. De vliegtijd begint al in januari, maar de top ligt meestal in februari en maart. Dit jaar zijn er in de relatief warme januariweken al flink wat gemeld. Voor deze vlinders moet je wel met name op de zandgronden zijn. Lees hier verder

Yahoo mail groep

Sinds jaar en dag kent de Vlinder- en libellenwerkgroep Zeeland een mailgroep. Hierbinnen worden wetenswaardigheden rondgemaild, maar er kunnen ook vragen gesteld worden. Wil je meer weten of je aanmelden? Dat kan via deze site. Je kunt ook vanaf hier een mail sturen.

Europese natuurorganisaties pleiten voor behoud huidige Kaderrichtlijn Water

De Vlinderstichting, Stichting RAVON

17-JAN-2019 – De Europese Commissie is onlangs gestart met de fitnesscheck van de Kaderrichtlijn Water. De vraag is of deze Europese wetgeving voor waterkwaliteit voldoet, of dat er iets aan schort. Diverse lidstaten, waaronder Nederland, lijken de doelen te willen afzwakken. Juist dankzij deze richtlijn is de waterkwaliteit echter sterk verbeterd. Er is nu een petitie gestart om de richtlijn intact te houden.Meer lezen?

Vlindernamen aangepast

De Vlinderstichting

10-JAN-2019 – Taxonomie is de wetenschap die de naamgeving van planten en dieren onderzoekt. Er zijn allemaal standaardprocedures en methoden om tot de juiste wetenschappelijke naam te komen. Het is belangrijk dat over de hele wereld dezelfde namen worden gebruikt, om misverstanden te voorkomen. Onlangs is er een nieuwe Europese namenlijst verschenen en ook een paar Nederlandse soorten zijn van naam veranderd.Kijk hier om meer te weten te komen:

Ook in het nieuwe jaar al vlinders

De Vlinderstichting

3-JAN-2019 – We hebben er net de jaarwisseling opzitten en we associëren vlinders toch vooral met warmte, zon en zomer, maar ook de afgelopen dagen worden er diverse vlinders gemeld op de invoerportalen Waarneming.nl en Telmee. De zwartvlekwinteruil is daar een van. Verder lezen?

Dagvlinderjaar 2018

De Vlinderstichting

31-DEC-2018 – Nu, aan het einde van het jaar, is het moment om even terug te kijken. Wat was 2018 voor jaar voor de dagvlinders? Het was, onder andere door de warme en extreem droge zomer een bijzonder jaar. Of het uiteindelijk een goed of slecht vlinderjaar was, zullen we pas komend jaar weten. Lees verder:

Nieuwe ‘naakte’ kokerjufferlarve voor de wetenschap beschreven uit Nederland

Wetterskip Fryslân

27-DEC-2018 – In 2012 werd, na ruim veertig jaar afwezigheid, de zeer zeldzame schietmot Holocentropus insignis in het Fochteloërveen herontdekt. Hierdoor getriggerd werd in het voorjaar van 2014 een gerichte zoekactie op touw gezet om de onbeschreven larve van deze soort te vinden. Deze aanpak bleek zeer succesvol, de gezochte kokerjufferlarve kon voor het eerst voor de wetenschap beschreven worden. Meer weten?

Nachtvlinderjaar 2018

De Vlinderstichting

24-DEC-2018 – Aan het eind van het jaar is het gebruikelijk terug te kijken. Welke nachtvlinders zijn er veel gezien? Een blik op de databestanden geeft een indruk, maar bij nachtvlinders blijken allerlei factoren van invloed op de lijstjes. Lees verder:

Duikers brengen biodiversiteit van natuurlijke schelpdierbank in beeld

Stichting ANEMOON

16-DEC-2018 – In de Noordzee vormen schelpdierbanken oases van biodiversiteit binnen woestijnen van zandbodems. In de afgelopen twee eeuwen zijn deze bijna volledig verloren gegaan. In 2016 werd een natuurlijke schelpdierbank ontdekt aan de Noordzeezijde van de Brouwersdam. Op 13 oktober startten vrijwilligers met monitoring, waarbij ook het grote publiek kon meegenieten van het bijzondere onderwaterleven.  Meer lezen?

Overwintert de kolibrievlinder in ons land?

De Vlinderstichting

13-DEC-2018 – Het was een erg goed jaar voor de kolibrievlinder en veel mensen hebben kunnen genieten van deze trekvlinder, die ook veel in tuinen te zien is. De kolibrievlinder trekt normaal gesproken in het najaar weg naar het zuiden, maar er zijn nu ook in december nog meldingen. Probeert hij hier te overwinteren? Lees verder:

Knijpt de maanwaterjuffer er stiekem tussenuit?

De Vlinderstichting

10-DEC-2018 – De maanwaterjuffer was op de hogere zandgronden van oudsher een vrij algemene soort die in de meeste gebieden met vennetjes wel gevonden kon worden. De laatste 15 jaar gaat hij echter sterk achteruit en is op veel vroegere vliegplaatsen verdwenen. De reden voor deze plotselinge achteruitgang is nog niet duidelijk. Lees verder:


Vermindering toepassing glyfosaat

7-DEC-2018 – De provincie onderzocht dit jaar de mogelijkheden om in Noord-Brabant het gebruik van glyfosaat zoveel mogelijk tegen te gaan. Dit naar aanleiding van de verlenging van de Europese toelating van glyfosaat in 2017, terwijl er ook berichten waren over schadelijke gevolgen hiervan.Lees verder:

Toptijd voor kleine wintervlinder

De Vlinderstichting

6-DEC-2018 – De kleine wintervlinder vliegt in de grootste aantallen van half november tot half december. Deze week lijkt de soort op haar piek te zijn, als je hem wilt zien is nu het moment. Vooral op de zandgronden gaat het om grote aantallen van soms duizenden vlinders. Lees verder:

Meer dagvlinders op de Assendelverzeedijk door sinusbeheer

De Vlinderstichting

3-DEC-2018 – Afgelopen zomer startte Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de provincie Noord-Holland met sinusbeheer op de Assendelverzeedijk. Sinusbeheer is een manier van maaien die kan bijdragen aan de biodiversiteit. Uit monitoring van De Vlinderstichting blijkt dat er inderdaad meer dagvlinders te zien waren op de proefvakken waar sinusbeheer is toegepast. Lees verder:

Graslandinsecten profiteren van eenvoudige maatregelen

De Vlinderstichting

29-NOV-2018 – Vlinders en bijen die in graslanden leven zijn met relatief eenvoudige maatregelen te helpen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van De Vlinderstichting, It Fryske Gea en agrarisch collectief It Lege Midden, uitgevoerd in Friesland. Vooral het kruidenrijk maken of houden van perceelsranden levert positieve effecten op voor vlinders.Lees verder:

Zeldzame libellen in Brabant: goed en slecht nieuws

19-NOV-2018 – Noord-Brabant is een goede libellenprovincie. Van de 71 Nederlandse soorten zijn er 67 in Brabant aanwezig of aanwezig geweest. Vergeleken met de periode tussen 1970 en 1990 gaat het met een aantal soorten, waaronder beekrombout, bosbeekjuffer en speerwaterjuffer, flink beter. De zeer zeldzame gewone bronlibel echter wordt sterk bedreigd. In de Esperloop gaat men proberen het tij te keren.Lees verder: