nieuws

Waarnemingen nachtvlinders in Groede

24-FEB-2021 In de afgelopen jaren heeft Huib van Iwaarden in zijn woonplaats Groede nachtvlinders geteld en deze waarnemingen bijgehouden. Deze staan nu op onze site: kijk hier!

Heel veel citroenvlinders in eerste vlinderweekend van 2021

De Vlinderstichting

22-FEB-2021 – Na de korte, maar heftige, koude periode volgde vrijwel direct een aantal warme dagen. Vooral in het afgelopen weekend, toen er ook veel zon was, ontwaakten veel vlinders uit hun winterslaap en winterrust. Veel mensen hebben ervan genoten en het gonsde op de sociale media van de vlinderverhalen en prachtige foto’s. De citroenvlinder werd verreweg het meest gezien. Verder lezen?

Natuurjournaal 21 februari 2021

Nature Today

21-FEB-2021 – Wachtervlinder vliegt, bot paait op open zee. Verder lezen?

Komend weekend vlinders kijken?

De Vlinderstichting

19-FEB-2021 – Afgelopen weekend stond heel Nederland nog op de schaatsen. Nog geen week later doet het voorjaar zijn intrede. Dit weekend lopen de temperaturen flink op. En dat betekent dat de eerste vlinders wakker worden! Verder lezen?

Meer bont dikkopjes en grote weerschijnvlinders in Het Groene Woud

ARK Natuurontwikkeling, De Vlinderstichting

15-FEB-2021 – De grote weerschijnvlinder en het bont dikkopje zijn schaarse soorten in Nederland. Op de Kampina zijn van beide vlindersoorten populaties gevestigd. Twee studenten van de HAS Hogeschool in Den Bosch hebben, binnen het project ‘Wild van vlinders’, onderzocht of er mogelijkheden zijn om deze populaties uit te breiden naar andere natuurgebieden in Het Groene Woud, zoals de Scheeken. Verder lezen?

Vlindergegevens uit twee natuurmonitoringssystemen gecombineerd: een succesvolle pilot

Bosgroepen, De Vlinderstichting

16-FEB-2021 – In weinig landen wordt de natuur zo intensief gemonitord als in Nederland. Duizenden waarnemers verzamelen ieder jaar informatie over het voorkomen van planten en dieren. Verschillende organisaties gebruiken deze waarnemingen om ontwikkelingen bij soorten vast te stellen. Door de twee belangrijkste natuurmonitoringssystemen te combineren, blijken we meer informatie uit de gegevens te kunnen halen. Verder lezen?

Veel graslandvlinders in stedelijk gebied Nijmegen

De Vlinderstichting

11-FEB-2021 – De gemeente Nijmegen is bezig met een actualisatie van haar groenbeleid. In 2000 en in 2007 waren door De Vlinderstichting al vlinderinventarisaties uitgevoerd en deze zijn in 2020 herhaald. In 24 groengebieden is gekeken welke vlinders er voorkomen. Dat ging om parken, groenstroken en wegbermen. Er werden veel vlinders waargenomen, waaronder veel typische soorten voor bloemrijk grasland. Verder lezen?

Forum

8-FEB-2021 – Het forum is actief: https://www.vlinlibzeeland.nl/community

Natuurjournaal 8 februari 2021

Nature Today

8-FEB-2021 – Boterbuiken’ nog te zien, perentak vliegt. Verder lezen?

Doe je mee met het libellenmeetnet?

De Vlinderstichting

1-FEB-2021 – Er vliegt nog geen libel. Alleen winterjuffers zijn nu te vinden, verscholen in hun overwinteringsplekken. Toch zijn we al wel volop bezig met libellen. De komende tijd worden er weer nieuwe meetnetroutes aangemeld en voor 1 mei worden deze beschreven en de tellers ingewijd. Op honderden locaties gaan vrijwilligers vanaf 1 mei op pad om vaste routes te lopen en er de libellen te tellen. Verder lezen?

Natuurjournaal 31 januari 2021

Nature Today

31-JAN-2021 – Spot het eerste sneeuwklokje, kleine voorjaarsspanner vliegt. Meer weten?

Nu op zoek naar eitjes van de sleedoornpage

25-JAN-2021 – De afgelopen weken waren er zeer regelmatig meldingen van sleedoornpage, en ook wel van eikenpage, op Waarneming.nl en Telmee. Het gaat vast en zeker niet om waarnemingen van vlinders, maar in de winter worden wel de eitjes gevonden. Deze zijn in de winter goed te vinden, als je weet waar (niet in Zeeland, red.) en hoe te zoeken. Verder lezen?

Nachtvlinders gaan maar door

De Vlinderstichting

21-JAN-2021 – Als de nachttemperatuur boven het vriespunt ligt, zijn er altijd nachtvlindermeldingen. De hele winter door zijn er eigenlijk geen weken en maar heel weinig dagen zonder meldingen. In heel koude perioden of als het veel en hard regent zijn het er minder, maar dat kan ook te maken hebben met de waarnemers, die dan liever binnen zitten. Verder lezen?

Natuurjournaal 20 januari 2021

Nature Today

20-JAN-2021 – Mannetje van de grote bonte specht heeft petje, vroege nachtvlinder vliegt al. Verder lezen?

Mieren als taxi voor heideblauwtjes

De Vlinderstichting

18-JAN-2021 – We weten dat sommige blauwtjes helemaal afhankelijk zijn van een bepaalde mierensoort om zich succesvol te kunnen voortplanten. Het gentiaanblauwtje en de pimpernelblauwtjes zijn daar voorbeelden van. Ook het heideblauwtje heeft een relatie met mieren, maar die kan ook zonder. In Engeland hebben ze echter aanwijzingen dat die relatie toch belangrijker is. Een foto op Twitter geeft te denken. Verder lezen?

Aandachtspunten voor inzet van vleermuiskasten bij bestrijding eikenprocessierups

Zoogdiervereniging

14-JAN-2021 – In veel eikenlanen zijn de laatste twee jaar mezenkasten en vleermuiskasten opgehangen als hulpmiddel bij de ecologische bestrijding van eikenprocessierupsen. Waar de mezenkasten wel degelijk mezen aantrokken, bleven veel vleermuiskasten leeg. Oorzaak: eikenprocessierupsen hangen graag hun nest aan alles wat aan een eikenboom uitsteekt, inclusief een vleermuiskast. Wat kun je daaraan doen? Verder lezen?

Insecten zwaar onder druk; ook gewone soorten hebben het moeilijk

De Vlinderstichting

12-JAN-2021 – Nieuwe studies over insectensterfte bevestigen wat de afgelopen jaren al duidelijk werd: het gaat slecht met de insecten wereldwijd. Er zijn vele oorzaken en de problemen beïnvloeden elkaar en versterken elkaar soms ook nog. De maatregelen om insectensterfte tegen te gaan zijn grootschalig en ingrijpend, maar als individu kun je ook bijdragen om de insecten in je eigen omgeving te helpen. Meer weten?

Natuurjournaal 12 januari 2021

Nature Today

12-JAN-2021 – Letten op libellen, eidereenden te zien aan de kust. Verder lezen?

De meidoornspanner trapt het nachtvlinderjaar af

De Vlinderstichting

11-JAN-2021 – Waar liefhebbers van dagvlinders een winterrust kennen, loopt het seizoen voor nachtvlinderaars ook in de winter door. Naast enkele robuuste uilensoorten die ’s winters actief zijn, is ook een aantal fragielere spannersoorten als imago in de winter te zien. De meidoornspanner begint rond de jaarwisseling met vliegen en is hiermee één van de eerste soorten van het nieuwe jaar. Verder lezen?

Natuurjournaal 4 januari 2021

Nature Today

4-JAN-2021 – Dagvlinders in winterrust, maar nachtvlinders vliegen nog. Verder lezen?

Natuurjournaal 3 januari 2021

Nature Today

3-JAN-2021 – Paarse strandloper scharrelt tussen steenlopers, kleine vos overwintert als vlinder. Verder lezen?

Inktvissen in de muur: wie heeft leren kijken ziet overal fossielen

Naturalis Biodiversity Center

2-JAN-2021 – In straatstenen, vloeren en tegels op de muren zijn de mooiste fossielen te vinden. Bioloog Jelle Reumer schreef een veldgids voor de stadspaleontoloog.Het heeft niks met vlinder of libellen te maken, maar het is wel leuk!

Vlinderjaar 2020: geen goed jaar, maar wel een met lichtpuntjes

De Vlinderstichting

31-DEC-2020 – Het gaat richting jaarwisseling en dat is het moment om terug te kijken. Hoe ging het in 2020 met de dagvlinders? De aanhoudende droogte heeft voor een aantal soorten geleid tot een nog sterkere achteruitgang, maar er zijn ook vlinders die juist van de droogte profiteren. Over het geheel genomen was 2020 geen goed vlinderjaar. Verder lezen?

Hoe stikstof voedselkwaliteit fauna verslechtert

Kennisnetwerk OBN

29-DEC-2020 – Dat verhoogde stikstofneerslag negatieve effecten kan hebben op waardevolle vegetatie, is iedereen wel bekend. Maar de verstoring van de chemie in het ecosysteem werkt ook nog eens ver door in de voedselketen. Kortgezegd: de voedselkwaliteit van fauna komt in gevaar. Verder lezen?

Nachtvlinderjaar 2020: vijf nieuwe soorten en flink wat zeldzaamheden

De Vlinderstichting

28-DEC-2020 – Er zijn steeds meer mensen die naar nachtvlinders kijken en de waarnemingen melden. In 2020 zijn er meer dan 450.000 waarnemingen doorgegeven van 697 soorten macronachtvlinders. Hier zaten maar liefst vijf voor Nederland nieuwe soorten bij, waarmee het totaal aantal waargenomen soorten macronachtvlinders in ons land uitkomt op 858 soorten. Ook zijn flink wat zeldzaamheden gezien. Verder lezen?

Libellenjaar 2020: daar word je niet blij van!

De Vlinderstichting

24-DEC-2020 – Het gaat richting jaarwisseling en dat is het moment om terug te kijken. Hoe ging het in 2020 met de libellen? Uiteraard zien we per soort verschillen, maar over het geheel genomen was het een slecht libellenjaar. Veel soorten vlogen (veel) minder dan het gemiddelde van de afgelopen jaren. Gelukkig waren er ook een paar positieve uitzonderingen. Verder lezen?

Hoe denken veehouders over kruidenrijk grasland?

Wageningen Environmental Research, Wageningen University & Research

21-DEC-2020 – In de Nederlandse landbouw is de belangstelling voor kruidenrijk grasland enorm gegroeid. Het kruidenrijker maken van graslanden biedt kansen voor biodiversiteit. Onderzoekers Judith Westerink, Jan Hassink, Conny Bufe en Wim Ozinga spraken met boeren in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden over de kansen en risico’s die zij zien en over wat zij nodig hebben om hun grasland kruidenrijker te maken. Verder lezen?

Natuurjournaal 20 december 2020

Nature Today

20-DEC-2020 – Soms nog dagvlinders te zien, knoflookpad is diep ingegraven. Meer weten?

Gratis boekje boordevol ideeën: aan de slag voor insecten

De Vlinderstichting

17-DEC-2020 – Het gaat niet goed met insecten, dat wordt steeds duidelijker. Om hier wat aan te doen zijn grootschalige maatregelen nodig en een ander gebruik van de schaarse ruimte in ons land. Deze veranderingen krijgen we niet van de ene op de andere dag voor elkaar. Toch kunnen we ook op korte termijn al wat doen voor vlinders, bijen en andere insecten. Bestel het gratis boekje ‘Aan de slag voor insecten’. Verder lezen?

Natuurbeheerder moet eerst ‘akkeren’ voor soortenrijk grasland

Kennisnetwerk OBN

15-DEC-2020 – De ontwikkeling van kruiden- en faunarijke graslanden blijft vaak steken in een fase met soortenarme vegetatie. Het tijdelijk toepassen van akkerbeheer kan voor een doorbraak zorgen richting een echte nectarweide, blijkt uit onderzoek in opdracht van Kennisnetwerk OBN. Verder lezen?

Nieuws project zuidelijke glazenmaker

Niek Haak

13 december 2020 – Het verslag van het project van Niek Haak over de Zuidelijke glazenmaker (Zuidelijke invasie: individuele identificatie van Zuidelijke glazenmakers) is nu beschikbaar. Leuke lectuur voor in de kerstvakantie! Hier vind je de samenvatting en hier het hele verslag.

Heeft de bosparelmoervlinder nog toekomst?

De Vlinderstichting

10-DEC-2020 – Ooit kwam de bosparelmoervlinder op de zandgronden op veel plekken voor. De combinatie van halfopen hakhoutbossen, bloemrijke graslanden en heidevelden vormde ideaal leefgebied. Maar daar is weinig meer van over. Sinds 1998 komt de soort alleen op de Veluwe nog voor. Is er nog toekomst voor deze vlinder in Nederland? Verder lezen?

Natuurjournaal 8 december 2020

Nature Today

8-DEC-2020 – Watersnippen in het riet; op mooie dagen nog wel eens een citroenvlinder. Verder lezen?

Eikenprocessierups bestrijden met oplossingen uit de natuur

Provincie Gelderland

6-DEC-2020 – Op 9 december 2020 is het startevent van het 5-jarig LIFE-project ‘Ecologisch beheer van de eikenprocessierups zonder het gebruik van biociden’. In dit project werken we samen met Belgische en Nederlandse partners aan oplossingen om het aantal eikenprocessierupsen terug te dringen. Verder lezen?

Kleine wintervlinder in het Veerse Bos

van: Tobi Koppejan

4 december 2020 – Ze vliegen alweer een week of twee, maar ook in deze donkere en gure dagen zie je nog met gemak tientallen of zelfs honderden kleine wintervlinders in onder meer het Veerse Bos.
Voornamelijk mannetjes (met vleugels)…. de vleugelloze vrouwtjes zijn lastiger te zien omdat ze waarschijnlijk hoger in de bomen zitten en minder opvallen.
Net een half uur na zonsondergang is een goede tijd. Vergeet de zaklamp niet!

https://waarneming.nl/observation/203892099/

https://waarneming.nl/observation/203892098/

Sierlijke haarbos en zuidelijk eikenuiltje: twee nieuwe nachtvlinders in Nederland

De Vlinderstichting, PWN Noord Hollands duinreservaat

3-DEC-2020 – Deze herfst zijn in het Noordhollands Duinreservaat maar liefst twee soorten nachtvlinders gevonden die nieuw zijn voor Nederland: de sierlijke haarbos en het zuidelijk eikenuiltje. Beide soorten behoren tot de familie van de uilen; boswachter Luc Knijnsberg trof ze aan op smeer. Beide vlinders leggen grote afstanden af en komen met warme zuidelijke stromingen mee onze kant op. Verder lezen?

Iepenpage plant zich voort in Flevoland

De Vlinderstichting

30-NOV-2020 – De iepenpage breidt zich steeds verder uit in Nederland, voornamelijk in warmere regio’s als de Achterhoek, Brabant en Limburg en in grote steden als Rotterdam en Amsterdam. Begin november is een spectaculaire vondst gedaan van een eitje in Flevoland en ook hier lijkt dus sprake te zijn van vestiging van deze bijzondere vlinder. Verder lezen?

Onverwacht: klimaatverandering gaat mogelijk herfst vervroegen

De Natuurkalender, Wageningen University

28-NOV-2020 – Verrassende nieuwe inzichten in fenologieland. Tot nu toe gingen we er van uit dat een warmere herfst resulteert in latere bladverkleuring en bladval. Dat zien we ook in Nederland gebeuren. Een studie in het wetenschappelijke tijdschrift Science laat echter zien dat een hogere productiviteit tijdens het groeiseizoen door klimaatverandering tot vervroeging van de herfstverschijnselen kan leiden. Verder lezen?

Kleine wintervlinder: nu echt niet te missen!

De Vlinderstichting

26-NOV-2020 – De kleine wintervlinder is een zeer algemene nachtvlinder die, zoals de naam al aangeeft, in de winter actief is. Nu is het moment om de vlinder te vinden en als je een beetje geluk hebt kun je er tientallen tot honderden te zien krijgen. Zoek, vanaf ongeveer 18.00 uur op de stammen van bomen. Dat kunnen eiken zijn, maar ook veel andere soorten worden gebruikt. Ook in de stad komt de soort voor. Verder lezen?

Studenten willen weten wat u vindt van ‘lastige’ soorten

De Vlinderstichting

23-NOV-2020 – Voor de één is de buxusmot een plaag, een ander geniet van die schitterende vlinder met die mooie parelmoerglans. Sommige mensen zijn bang voor de wolf en weer anderen ergeren zich vreselijk aan halsbandparkieten, die lawaaimakers! Maar er zijn ook mensen die ervan genieten om diezelfde parkieten elke ochtend van voer te voorzien. Wat vindt u? Vul de korte enquête in! Verder lezen?

Natuurjournaal 21 november 2020

Nature Today

21-NOV-2020 – Sneeuwgors overwintert in Nederland, najaarsboomspanner vliegt.

Geen zangvogel broedt zo noordelijk als de sneeuwgors. Deze soort broedt tot vlak onder de Noordpool. Elk jaar maakt dit kleine vogeltje een lange tocht naar het zuiden. Hij overwintert onder andere in Nederland. Deze tijd van het jaar is dé tijd om de sneeuwgors hier te zien. Sneeuwgorzen bevinden zich met name aan de kust, waar ze zoeken naar zaden. De meeste sneeuwgorzen die je in Nederland kunt zien, zijn vrouwtjes. De mannetjes blijven dichter bij hun broedgebieden, om als eerste de beste nestplekken te kunnen bemachtigen. Je kunt de sneeuwgors herkennen aan de witte vlekken op de vleugels. Let er eens op bij een bezoekje aan de kust. Meer lezen?

Fipronil in vlooienbandjes: weg vlooien, weg vlinders?

De Vlinderstichting

19-NOV-2020 – Fipronil leidt tot sterk verminderde voortplanting van koolwitjes. Fipronil is inmiddels als gewasbeschermingsmiddel in de Europese Unie niet meer toegelaten, maar in vlooienbanden voor huisdieren is het nog volop aanwezig. In Groot-Brittannië blijkt nu dat het middel, net als de neonicotinoide imidacloprid, in vrijwel alle rivieren veel aanwezig is. Verder lezen?

De schaduwzijde van de bloempot

De Vlinderstichting

16-NOV-2020 – Als je van vlinders houdt, houd je van bloemen. Dat kunnen wilde bloemen zijn, maar ook bloemen in tuinen of een pot op een balkon. Door geschikte nectarplanten neer te zetten, kun je veel vlinders aantrekken. Er zijn echter verschillende problemen met sierplanten. Naast bestrijdingsmiddelen is ook het gebruik van potgrond lang niet altijd duurzaam. Meer lezen?

Boerenlandvogelbalans 2020 schetst desastreuze achteruitgang

Vogelbescherming Nederland

10-NOV-2020 – Een stille lente in het boerenland. Geen kievit te zien, geen veldleeuwerik te horen. Dit schrikbeeld dreigt niet alleen, maar is nú reeds het geval in grote delen van ons agrarische gebied. Dit blijkt uit de recent verschenen Boerenlandvogelbalans 2020 van Sovon Vogelonderzoek Nederland, LandschappenNL en de Bond van Friese Vogelwachten. Ook belangrijk…

Vlinder in huis? Naar buiten ermee!

De Vlinderstichting

9-NOV-2020 – Er zijn vier soorten dagvlinders die van oudsher als vlinder in Nederland overwinteren. Twee daarvan, gehakkelde aurelia en citroenvlinder, doen dat buiten; dagpauwoog en kleine vos zoeken hier ook regelmatig plekken in huis voor. Als we gaan stoken wordt het daar veel te warm voor de vlinders. Je kunt ze veel beter koud wegzetten, bijvoorbeeld in een schuurtje of een vlinderoverwinteringskastje. Verder lezen?

Wachtervlinder wacht op winter

De Vlinderstichting

2-NOV-2020 – Er zijn nachtvlinders die als vlinder de winter doorbrengen. Deze zijn nu actief en zullen, als het echt koud wordt, in winterrust gaan en na de winter in februari-maart weer actief worden en zich voortplanten. Eén daarvan is de wachtervlinder en die is op dit moment te vinden, maar je moet er wel actief naar op zoek. Meer weten?

Nieuwe mineervlinder op berk nu al gewoon in groot deel van Nederland

Naturalis Biodiversity Center

31-OKT-2020 – Tijdens het controleren van foto’s op Waarneming.nl vermoedde Erik van Nieukerken mijnen van de slecht bekende soort Stigmella naturnella te zien. Om zekerheid te krijgen bekeek hij vanaf september berken op verschillende plekken in Nederland en vond dat de soort al behoorlijk algemeen is. Een verdere verspreiding is te verwachten. Verder lezen?

Natuurjournaal 1 november 2020

Nature Today

1-NOV-2020 – Kans op rupsen op het fietspad en boommarter blijft hele winter actief. Verder lezen?

Natuurjournaal 29 oktober 2020

Nature Today

29-OKT-2020 – Visdief in winterkleed, meidoornuil vliegt nog. Meer weten?

Natuurjournaal 28 oktober 2020

Nature Today

28-OKT-2020 – Huismus blijft in Nederland; herfstspinner vliegt. Verder lezen?

Biodiversiteitsherstel krijgt meer prioriteit

BIJ12

26-OKT-2020 – Het herstel in natuurgebieden zet door en de groei van het Natuurnetwerk Nederland is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Hoewel de inspanningen zichtbaar effect hebben, gaat het nog niet goed genoeg met de algemene natuurkwaliteit om de doelen van het Natuurpact te halen. Dit staat in de zesde Voortgangsrapportage Natuur over het jaar 2019, die vandaag verschijnt. Verder lezen?

De bijzondere doodshoofdvlinder

De Vlinderstichting

26-OKT-2020 – De Vlinderstichting krijgt de laatste weken weer veel waarnemingen binnen van de doodshoofdvlinder. Deze grote indrukwekkende nachtvlinder, die bijennesten binnendringt op zoek naar honing, is zeldzaam in Nederland. Het is een trekvlinder, die in wisselende aantallen ons land bereikt. Meer weten?

Natuurjournaal 25 oktober 2020

Nature Today

25-OKT-2020 – Hamster houdt winterslaap, herfstbremspanner vliegt Verder lezen?

Wat is dat voor bizarre rups?

De Vlinderstichting

22-OKT-2020 – Het is weer herfst en door de corona zijn veel mensen de bossen in getrokken. Daarbij vinden ze regelmatig rupsen. Nu zijn rupsen erg moeilijk op naam te brengen omdat er zoveel soorten zijn, die ook nog eens verschillende stadia hebben die er allemaal weer anders uitzien. Dat geldt niet voor de rups van de meriansborstel: die is onmiskenbaar. Meer weten?

Grote vos terug van weg geweest

De Vlinderstichting

19-OKT-2020 – Sombere resultaten dit jaar in de vlinderroutes: er zijn weer minder vlinders geteld dan de voorgaande jaren. Toch zijn er wel soorten die het erg goed doen en daarvan is de grote vos er één. Deze vlinder was een jaar of vijfentwintig geleden verdwenen uit ons land, maar wordt de laatste jaren weer veel en verspreid door het hele land gezien. Verder lezen?

Bijna vijf miljoen kilo eikels en beukennootjes op de Veluwe

De NatuurkalenderVereniging Wildbeheer VeluweWageningen University

18-OKT-2020 – Wilde zwijnen, eekhoorns en heel veel meer dieren hebben de komende maanden genoeg te eten op de Veluwe. Beuken en eiken hebben samen bijna vijf miljoen kilo aan eikels en beukennootjes geproduceerd. Het is heel bijzonder dat beuken al voor het achtste jaar op rij beukennootjes hebben gemaakt. Door de zeer warme zomer zijn ook volgend jaar beukennootjes te verwachten. Verder lezen, en let vooral op het begrip ‘ mastjaar’

Goed nieuws: meer aandacht voor natuurvriendelijk bermbeheer

De Vlinderstichting

11-OKT-2020 – We merken als Vlinderstichting dat er de laatste tijd steeds meer aandacht is voor natuurvriendelijk beheer van bermen en groenstroken. De sterke achteruitgang van biodiversiteit en de insecten in het bijzonder heeft veel mensen en organisaties wakker geschud en velen proberen hier iets aan te doen. Gemeenten en andere beheerders van bermen en groenstroken kunnen een belangrijke bijdrage leveren. Verder lezen?

Hoe gaat het wereldwijd met de libellen?

De Vlinderstichting

12-OKT-2020 – Beschermen van natuur kan alleen effectief als je voldoende kennis hebt van de natuur. Gelukkig weten we in Nederland vrij veel over welke soorten waar voorkomen en hoe het met veel soorten gaat. Zoetwaterecosystemen zijn heel soortenrijk maar vaak onderbelicht, onder andere omdat lastig te zien is wat er onder water gebeurt. Maar libellen komen uit dat water en zijn dan goed te zien! Meer weten?

Natuurjournaal 11 oktober 2020

Nature Today

11-OKT-2020 – Vogels dronken door bessen, nazomeruil vliegt. Verder lezen?

Natuurjournaal 9 oktober 2020

Nature Today

9-OKT-2020 – Zwarte stern onderweg naar Afrika, wilgengouduil vliegt. Verder lezen?

Zuidelijke keizerlibel profiteert van warme zomers

De Vlinderstichting

8-OKT-2020 – Twintig jaar geleden hield niemand het nog voor mogelijk, maar inmiddels zijn we eraan gewend: je kunt zomaar ergens een zuidelijke keizerlibel tegen het lijf lopen. De soort komt oorspronkelijk voor in de zuidelijke helft van Europa, ongeveer tot Midden-Frankrijk. In Nederland werd hij tot voor kort nooit gezien. Verder lezen?

Late libellen

De Vlinderstichting

1-OKT-2020 – Het is oktober en de regenachtige herfstdagen laten ons dat ook zien. Maar zijn er droge momenten en zeker als er een flets zonnetje bij komt dan zie je toch nog libellen. Die vliegen nog wel weken door. In ieder geval houtpantserjuffer, bruinrode en steenrode heidelibel, paardenbijter en blauwe en bruine glazenmaker komen algemeen voor en kun je nu op veel plaatsen tegenkomen. Verder lezen?

Voorlopige resultaten vlindertelling 2020

Meetnet Vlinderstichting

Het vlinderseizoen loopt op zijn einde. Tijd om uw gegevens door te geven (als u dat nog niet gedaan heeft). We laten alvast de vliegtijdgrafieken zien voor 2020 in vergelijking met 1990-2019 voor de 25 talrijkste soorten in het meetnet.

Dit en meer in deze nieuwe nieuwsbrief van het meetnet vlinders. We hopen dat u deze met plezier zult lezen. En dat kan hier.

Mysterie verdwijnen en verschijnen grote aantallen eikenprocessierupsen definitief opgelost

Kenniscentrum Eikenprocessierups

30-SEP-2020 – Onderzoek toont aan dat eikenprocessierupsen in de grond kunnen verpoppen tot vlinder, maar daar ook in grote aantallen tenminste tien maanden in verlengde diapauze kunnen gaan. In juni kruipen ze met brandharen uit de grond. Beheersing van de processierups wordt hiermee een stuk ingewikkelder. Positief is dat ook sluipvliegen en -wespen in de grond overleven. Ze parasiteren vooral de mannetjes. Verder lezen?

Extreme weersomstandigheden en de tuin

Jaarrond Tuintelling

29-SEP-2020 – We zijn er inmiddels (bijna) allemaal van doordrongen dat er de aarde opwarmt en dat dat leidt tot een klimaatcrisis. De consequenties blijven natuurlijk niet uit. De impact op het natuurlijke leven om ons heen is al zichtbaar. Wat merken we van klimaatverandering in onze tuinen en wat kunnen we hier aan doen? Verder lezen?

Je vangt meer vlinders met stroop dan met azijn

De Vlinderstichting

28-SEP-2020 – De herfst is een prima nachtvlindertijd. Als je nu en de komende weken op zoek gaat naar nachtvlinders, door te stropen, dan kun je flink wat uilen en andere motten te zien krijgen. Er is een aantal algemene soorten die alleen of met name in september en oktober vliegt. Ook worden de eerste winteruilen al actief. Meer weten?

Het icarusblauwtje is al gesignaleerd in de Veerse vlinderidylle

Het icarusblauwtje, het bonte zandoogje en het bruin blauwtje. Vlinderkenner Peter Geene van de Vlinder- en libellenwerkgroep Zeeland komt ze regelmatig tegen in de onlangs aangelegde bloemperkjes op het Bastion in Veere. En dat was precies de bedoeling. Wel een beetje oud nieuws, maar hier kun je verder lezen.

Natuurjournaal 24 september 2020

Nature Today

24-SEP-2020 – Nog steeds dagpauwogen en rijpe hopbellen. Meer weten?

Wat doe je als je de buxusmot in je tuin hebt?

De Vlinderstichting

24-SEP-2020 – Een zwart-witte vlinder die niet in de vlinderboeken staat: de buxusmot. Deze nieuwkomer uit Azië liet zich voor het eerst in Europa zien in 2006. Sinds 2018 is heel Nederland met deze vlinder ‘besmet’. Waar komt deze vlinder vandaan? En wat als je hem in je tuin hebt? Eigenlijk hoef je dit niet te lezen, want je weet het antwoord al, maar als het echt echt wilt weten….

Kolibrievlinders weer overal te zien

De Vlinderstichting

22-SEP-2020 – Niet zeldzaam, maar wel erg leuk: de kolibrievlinder! Met de vleugels snel bewegend staat hij stil voor een bloeiende bloem. Met zijn lange roltong, die net op een gekromde snavel lijkt, zuigt hij nectar op. Fascinerend om te zien! Meer weten?

Natuurlijke bestrijding eikenprocessierups voor derde jaar succesvol in Westerveld

Hellingman Onderzoek en AdviesKenniscentrum EikenprocessierupsWageningen University

23-SEP-2020 – Het stimuleren van natuurlijke vijanden resulteerde in maximaal 75 procent minder eikenprocessierupsnesten en voorkwam overlast. Van de aangetroffen nesten bleek 80 procent volledig leeg gevreten door vogels of volledig geparasiteerd te zijn. Voor het eerst is de activiteit van sluipvliegen merkbaar geweest. Mits goed aangepakt kunnen natuurlijke vijanden de eikenprocessierups beheersbaar houden. Verder lezen?

Oranje luzernevlinders maken zich gereed voor de terugvlucht

De Vlinderstichting

21-SEP-2020 – De eerste vlinders van de nieuwe generatie van oranje luzernevlinder, een trekvlinder, vliegen momenteel. Op plekken waar de soort zich in augustus heeft voortgeplant kun je nu soms wel tien of meer vlinders bij elkaar aantreffen. Ze zullen wegtrekken naar het zuiden, maar kunnen de komende weken nog worden gezien.Verder lezen?

Onlangs aangespoelde butskoppen toegevoegd aan collectie Naturalis

Naturalis Biodiversity Center

21-SEP-2020 – Vorige week spoelden er in korte tijd twee dode butskoppen aan in Zeeland. Beide dieren hadden verwondingen en zijn vermoedelijk om het leven gekomen door een aanvaring. De schedels en nekwervels van de butskoppen worden nu toegevoegd aan de collectie van Naturalis. (noot van de redactie: ze mot’n in Zeeland bluvve!) Verder lezen?

Plasticvervuiling: opruimen alleen helpt niet

Naturalis Biodiversity Center

19-SEP-2020 – Vandaag is het World Cleanup Day, een dag waarop mensen over de hele wereld hun handen uit de mouwen steken om zwerfvuil op te ruimen. Gisteren publiceerde het toonaangevende vakblad Science een onderzoek over de toename van plastics in de natuur de komende tien jaar. Auke-Florian Hiemstra, onderzoeker bij Naturalis, schrikt van de bevindingen: “Hier valt niet tegen op te ruimen.” Verder lezen?

Natuurjournaal 19 september 2020

Nature Today

19-SEP-2020 – Gele kwikstaart trekt naar het zuiden, hoekbanddennenspanner vliegt. Verder lezen?

Vlinder Idylle in Veere

Sturen op insecten loont

Provincie Gelderland

18-SEP-2020 – Nieuwe natuurterreinen zijn vaak erg fosfaatrijk. Daarom worden ze afgeplagd en daarna jarenlang regelmatig gemaaid. Het loont echter om hier zorgvuldig mee om te gaan: ook jonge natuurterreinen kennen soms al een verrassende insectenrijkdom die niet gebaat is bij een intensief maaibeheer. Weloverwogen beheren voorkomt dat je het kind met het badwater weggooit. Meer weten?

Zwart weeskind in de lift

De Vlinderstichting

17-SEP-2020 – Dit jaar wordt het zwart weeskind erg veel gemeld op de invoerportalen voor waarnemingen. Deze grote nachtvlinder was vrij zeldzaam en kwam voornamelijk in het Zuiden van Limburg voor, maar recentelijk zien we hem op heel veel nieuwe plekken verschijnen. Soms ook met flink wat bij elkaar. Profiteert deze vlinder van klimaatverandering? Verder lezen?

Van het forum van waarneming.nl

libellentrek over het strand
« Gepost op: september 14, 2020, 22:04:30 pm »

ik was vandaag van 17.30 tot 19.30 uur op het strand van Westenschouwen (Zeeland), bij ‘de punt’. Op het slag naar het strand vielen mij langsvliegende libellen op.
Op het strand was het helemaal feest. Ik heb een tijdje zitten tellen met een stopwatch. Ik kwam, tellend op de 50 meter strand tussen de zee en mij in op een uurgemiddelde van 2300 libellen. Achter me kwamen ze langs in vergelijkbare dichtheden, zo ook over de duinenrij en vlak daarachter. dat brengt mijn schatting van het aantal passerende libellen op basis van de breedte van het strand ruim over de 9.000 libellen, afgerond: 10.000 per uur. Dat lijken me hoge aantallen?!
Ik kon geen enkele libel vangen want ik had alleen een zwembroek bij me. Het leken mij heidelibellen qua grootte en vluchtbeeld maar ik heb geen duidelijk rood en geel/bruin kunnen onderscheiden. Vrijwel allemaal donker, zelfs zwart, gekleurd hoewel niet egaal, dus met lichtere delen op het achterlijf. Alles vloog uitgesproken laag, vrijwel allemaal lager dan 2 meter en veel libellen niet hoger dan 0,5 meter., tegen de ZO wind in (2 Bft. of minder).
Fascinerend!!
Wie kan mij hier iets over vertellen? Of verwijzen naar artikelen hierover? Wie heeft een idee over welke soort dit zou kunnen zijn? Op internet kom ik niet heel ver…groet en bij voorbaat dank,
Pieter

Natuurjournaal 9 september 2020

Nature Today

9-SEP-2020 – Noordelijke brandganzen en nachtvlinders op de hei. Verder lezen?

Prachtig groen metallic: houtpantserjuffer

De Vlinderstichting

8-SEP-2020 – De houtpantserjuffer is een heel algemene libel en zit eigenlijk overal in ons land. Ze planten zich voort in bomen en struiken langs de waterkant, maar als ze nog niet geslachtsrijp zijn kun je ze overal aantreffen; ook in je tuin, zelfs al heb je geen vijver of ander water in de buurt. Meer weten?

Onderzoek werpt nieuw licht op evolutie van vlinderorchideeënbloem

Naturalis Biodiversity Center

25-AUG-2020 – Nieuw onderzoek laat zien hoe vlinderorchideeënbloemen zijn geëvolueerd tot verschillende vormen die zijn aangepast aan hun bestuivers. In een recent gepubliceerd artikel ontrafelen Dewi Pramanik (Naturalis Biodiversity Center) en collega’s de evolutionaire oorsprong van drie verschillende bloemorganen. Verder lezen?

Natuurjournaal 25 augustus 2020

Nature Today

25-AUG-2020 – Houtpantserjuffer vliegt en duivelswandelstok bloeit. Meer weten?

Droogte hakt erin bij de vlinders

De Vlinderstichting

25-AUG-2020 – Het vlinderjaar zit er nog niet op, maar de tellingen geven nu al duidelijk aan dat de droogte van deze zomer flinke gevolgen voor de vlinders heeft gehad. Er zijn zeker winnaars, maar helaas nog meer verliezers. Veel vlinders hadden het al moeilijk door andere stressfactoren en de droogte doet daar nog een schepje bovenop. Voor verschillende toch al bedreigde soorten wordt de situatie kritiek. Verder lezen?

Natuurjournaal 24 augustus 2020

Nature Today

24-AUG-2020 – Moerashyacinten in bloei en kolibrievlinders in de tuin. Meer weten?

Natuurjournaal 23 augustus 2020

Nature Today

23-AUG-2020 – Zeldzame vlinders en algemene libellen. Verder lezen?

Natuurjournaal 21 augustus 2020

Nature Today

21-AUG-2020 – Ree bereidt zich voor op de winter en kleine vuurvlinder vliegt. Verder lezen?

Hittegolf en toch winterjuffer in je tuin!

De Vlinderstichting

20-AUG-2020 – Het was heet de afgelopen tijd en geen moment dacht je aan de winter, tot je een mooi klein bruin juffertje ontdekte in je tuin. Winterjuffers gaan als libel, juffer dus, de winter in en zijn nu in de nazomer op zoek naar geschikte plaatsen daarvoor. Ze zwerven soms tientallen kilometers van hun voortplantingsgebied. En zo komen ze ook terecht in tuinen. Meer weten?

Gifspuit in de ban in Zuid-Hollandse natuur

Provincie Zuid-Holland

19-AUG-2020 – Beheerders van Zuid-Hollandse natuurgebieden mogen geen chemische gewasbeschermingsmiddelen meer gebruiken. Dat is vastgelegd in het Natuurbeheerplan 2021 dat door Gedeputeerde Staten is vastgesteld. Verder lezen?

Veerse idylle haalt Omroep Zeeland

Het icarusblauwtje, het bonte zandoogje en het bruin blauwtje. Vlinderkenner Peter Geene van de Vlinder- en libellenwerkgroep Zeeland komt ze regelmatig tegen in de onlangs aangelegde bloemperkjes op het Bastion in Veere. En dat was precies de bedoeling. Verder kijken?

Natuurjournaal 18 augustus 2020

Nature Today

18-AUG-2020 – Lievelingen vliegen rond, maar steenmarters gaan uit elkaar. Meer weten?

Wat plakt er op mijn eik? Wat scheurt er door mijn tuin?

De Vlinderstichting

17-AUG-2020 – De laatste weken worden er veel meldingen gedaan van plakkers. Vaak weten mensen niet om welke soort het gaat, maar sturen ze een foto of omschrijving op. Vaak blijkt het te gaan om vrouwtjes van deze nachtvlinder, bezig met het afzetten van de eitjes. Mannetjes vliegen overdag razendsnel door de tuin. Meer weten?

Drie op de vier Nederlanders vinden dat natuur onderdeel moet zijn van herstelplan na corona

Vogelbescherming Nederland

18-AUG-2020 – Vogelbescherming liet onderzoeken welke plek natuur heeft ingenomen tijdens de lockdown als gevolg van corona. Veel Nederlanders zijn die periode beter doorgekomen omdat ze konden ‘ontsnappen’ in de natuur. Driekwart vindt dat investeren in natuur onderdeel moet zijn van de economische herstelplannen na de coronacrisis. Verder lezen?

Niet slapen door de hitte? Geniet van motten in je tuin!

De Vlinderstichting

8-AUG-2020 – We zijn in een warme periode beland en ook ’s nachts koelt het niet sterk af. Die zwoele nachten betekenen voor sommige mensen dat ze minder goed kunnen slapen, maar voor veel nachtvlinders zijn de omstandigheden juist ideaal. Zo is de gamma-uil nu veel aanwezig en die doet zich op zo’n warme avond graag te goed aan de nectar uit bloeiende planten. Verder lezen?

Het nieuwe vlinders tellen

De Vlinderstichting

6-AUG-2020 – Bijna iedereen die veel in de natuur te vinden is, geeft weleens (of heel vaak) een vlinderwaarneming door. Van de Tuinvlindertelling tot het wekelijks lopen van een vaste monitoringroute, alle waarnemingen komen bij De Vlinderstichting terecht en worden ook door ons gebruikt. Welke onderzoeksmethoden zijn er eigenlijk en hoe kun je je waarnemingen op een simpele manier nog waardevoller maken? Verder lezen?

Natuurjournaal 6 augustus 2020

Nature Today

6-AUG-2020 – Tuinfluiter vertrekt naar het zuiden, grote aantallen atalanta’s te zien. Meer weten?

Paarse parelmoervlinder voor het eerst in 24 jaar waargenomen

Bureau Natuurbalans-Limes DivergensDe Vlinderstichting

3-AUG-2020 – Op 28 juli ontdekte Joris Verhees een paarse parelmoervlinder in Zuid-Limburg. Het dier werd tijdens een insecteninventarisatie aangetroffen in een grasland van Staatsbosbeheer. De laatste keer dat deze vlinder in Nederland werd gezien was in 1996, dus nu al 24 jaar geleden. Ook dat was in het zuiden van Limburg. Verder lezen?

Bruine eikenpage herontdekt op de Utrechtse Heuvelrug

Bureau Viridis

27-JUL-2020 – De bruine eikenpage is een bedreigde soort in ons land. Het is een zeldzame standvlinder die lokaal voorkomt op de hogere zandgronden in het binnenland en de Noord-Hollandse duinen. De vlinder is sinds 1950 met meer dan 75 procent afgenomen. Van deze soort is in juni 2020 een populatie herontdekt op militair terrein de Leusderheide in de provincie Utrecht. Verder lezen?

Grote lokale verschillen tijdens tuinvlindertelling 2020

De Vlinderstichting

27-JUL-2020 – Van 4 t/m 26 juli 2020 organiseerde De Vlinderstichting voor de twaalfde keer de tuinvlindertelling. Dankzij deze telling weet De Vlinderstichting welke vlinders er in de zomer in tuinen rondvliegen. Met die informatie kunnen we vlinders beter helpen en beschermen. Verder lezen?

Eindevaluatie rupsenval eikenprocessierups

Kenniscentrum Eikenprocessierups

23-JUL-2020 – Uit proeven met de rupsenval blijkt dat rupsen niet in de zakken komen. Wel worden natuurlijke vijanden gevangen. De eikenprocessierupsen gebruiken de korven als steun voor hun nesten. Zodra de nesten te groot worden, lopen de rupsen over de val naar beneden. Het verwijderen van nesten rondom de val is arbeidsintensief. De rupsenval zelf is niet te reinigen waardoor veel brandharen achterblijven. Verder lezen?

“Het donker pimpernelblauwtje is helemaal niet zo zeldzaam als De Vlinderstichting beweert”!

De Vlinderstichting

23-JUL-2020 – Er was buitengewoon veel aandacht voor het nieuws dat de wegberm bij Posterholt, waarin het donker pimpernelblauwtje voorkomt, per ongeluk was gemaaid en dat daarmee het voortbestaan van deze vlinder in Nederland bedreigd werd. Naast veel meelevende reacties en aanbiedingen van hulp, waren er ook tientallen mensen die zeiden dat ze die vlinder ook op andere plekken in Nederland zagen. Verder lezen?

Natuurjournaal 22 juli 2020

Nature Today

22-JUL-2020 – Berkentakjes in de nacht en bloeiende melde. Verder lezen?

Harde klap voor donker pimpernelblauwtje

De Vlinderstichting

18-JUL-2020 – Een berm langs een provinciale weg in het Limburgse dorp Posterholt is dinsdag per ongeluk gemaaid in opdracht van het Waterschap Limburg. Daardoor is het laatste leefgebied in Nederland van het donker pimpernelblauwtje, een bedreigde vlindersoort, ernstig aangetast. De Vlinderstichting heeft aangifte gedaan bij de provincie. Verder lezen?

Afvalcontainers met eikenprocessierupsnesten als bron voor natuurlijke vijanden

Kenniscentrum Eikenprocessierups

12-JUL-2020 – De gemeenten Weststellingwerf en Westerveld introduceren een innovatieve methode om natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups te stimuleren. Afvalcontainers vol met eikenprocessierupsnesten worden in speciale kisten in bloemrijke bermen geplaatst. Volgend voorjaar vliegen natuurlijke vijanden uit om eikenprocessierupsen te parasiteren. Pas dan worden de containers verbrand. Meer weten?

Gemeenten opgelet: meer insecten en lagere kosten bij bloemrijk groenbeheer

De Vlinderstichting

13-JUL-2020 – Het vervangen van perken met uitheemse struiken in steden en dorpen door inheems bloemrijk grasland zorgt voor veel meer insecten en biodiversiteit, en blijkt ook nog veel goedkoper te zijn in het onderhoud. Dit blijkt uit een recent Duits onderzoek. Waar wachten we nog op?Verder lezen?

Raken we onze habitatrichtlijnvlinders allemaal kwijt?

De Vlinderstichting

9-JUL-2020 – Van de zes soorten Europees beschermde dagvlinders die in Nederland thuishoren, zijn we er al drie kwijtgeraakt: de moerasparelmoervlinder, het tijmblauwtje en het zilverstreephooibeestje. De andere drie, pimpernelblauwtje, donker pimpernelblauwtje en grote vuurvlinder, staan onder grote druk. Halen zij 2030? Meer weten?

Zomer? Zandoogjes!

De Vlinderstichting

6-JUL-2020 – Nu is de tijd dat veel zandoogjes gaan vliegen. De drie talrijke soorten hebben maar één generatie per jaar en ontbreken in het voorjaar. Vanaf juni vliegen verspreid door Nederland wel zes verschillende zandoogjes en op heiden en in de duinen ook nog de heivlinder. Een aantal wordt nogal eens door elkaar gehaald en verkeerd gedetermineerd. Als je weet waarop te letten is dat niet nodig. Verder lezen?

Project Niek Haak: Zuidelijke glazenmakers

Een van onze leden, Niek Haak, is een project gestart over de herkenning van Zuidelijke glazenmakers. Hier (op waarneming.nl) kun je er meer over lezen