Activiteiten en excursies

Activiteitenprogramma
alles onder voorbehoud van de situatie rond het coronavirus

Een week voorafgaande aan de werkgroepbijeen­ komsten vinden de bestuursvergaderingen plaats. Teneinde de interactie tussen het bestuur en de werkgroep als geheel te bevorderen worden de be­stuursvergaderingen voortaan ook hier vermeld zodat de leden dan hiervoor zaken en/of wensen aan kunnen leveren.

Het staat iedereen ten allen tijde vrij suggesties te doen en zelf activiteiten te organiseren.

Werkgroepbijeenkomsten:

Woensdag .. ..  2020: bestuursvergadering. Wensen? Vragen? Neem contact op met het bestuur.

Woensdag .. .. 2020: Henny Waanders zal dia’s tonen van vlinders en libellen. Voorafgaande zal de Algemene Leden  Vergadering worden gehouden.
Start 19:45 uur. Locatie: Hollandse Hoeve, Mec de Bevelanden, Kattendijksedijk 23, Goes.

Dit vindt hopelijk later plaats….

Eventuele overige activiteiten in het eerste kwartaal worden adhoc bekend gemaakt via e-mail en de website.

Excursies:

Voor dit jaar zijn er plannen voor de excursies die je hieronder ziet. Omdat er in 2018 en in 2019 veel excursies op het laatste moment niet doorgingen vanwege het slechte weer, proberen we ze nu te laten doorgaan door de datum vast te stellen aan de hand van het verwachte weer, dus korter van te voren. Houd dus je mail en deze site in de  gaten voor het laatste nieuws.

Dit zijn de plannen:

Libellenronde Oranjezon: deze wordt georganiseerd door Peter Geene
Nachtvlinders zoeken Vroongronden/Schotsman: Tobi Koppejan gaat hiermee aan de slag
Braakman Noord op de fiets – richting Hoofdplaat: nog geen organisator
Emmadorp/Saeftinge eventueel te combineren met kanaalzone ivm kaasjeskruiddikkopje: nog geen organisator
Daglange excursie West-Zeeuws-Vlaanderen: Alco Warners, samen met Huib van Iwaarden
Schouwen-Duiveland: nog geen organisator
Woldlakerbos: Alco Warners; om belangstelling te meten graag even een mail aan hem.

Wil je aan de slag met een hierboven genoemde activiteit? Graag! En bespreek dat dan even aan de beheerder van de site, zodat hij je van de nodige informatie kan voorzien.

activiteiten rond nachtvlinders

De Nacht van de nachtvlinder vindt dit jaar plaats op 19/20 juni. Vanaf 22.00 uur ben je welkom op Imkerij Poppendamme, Poppendamseweg 3,  4364 SL Grijpskerke. Op deze avond worden vlinders gevangen door middel van een lichtval. Ook wordt er uitleg gegeven over het vangen zelf en het determineren (op naam brengen) van de gevangen nachtvlinders.

Op vrijdag 18 juli wordt er weer een val gezet, die zaterdag 19 juli rond 9 uur leeg gemaakt wordt. Dit wordt herhaald op vrijdag en zaterdag 21 en 22 augustus. Hierbij kan iedereen aansluiten.

Dit alles wordt georganiseerd door Jan van Belzen.

Activiteiten van andere organisaties

Activiteiten KNNV Walcheren

Vlinderexcursie door Peter Geene, georganiseerd door Groei&Bloei afd Walcheren

activiteiten Steltkluut (Vogelbescherming Oost Zeeuws-Vlaanderen)

activiteiten KNNV De Bevelanden