Vlinderidylles en excursies/activiteiten

Vlinderidylles en excursies/activiteiten

Adressen Zeeuwse idylles

(klik op adres om kaart te bekijken)

Oproep vlinderidylle

Wilt u bijdragen aan de diversiteit van de Zeeuwse flora en fauna? Bent u geïnteresseerd om een vlinderidylle in Zeeland aan te leggen, een plek waar vlinders en andere insecten zich thuis voelen?

Dan kunt u een bijdrage in de kosten aanvragen tot een bedrag van maximaal € 350,- bij de vlinder- en libellenwerkgroep Zeeland voor de aankoop van inheems plantenzaad. De vlinder- en libellenwerkgroep Zeeland heeft van de Provincie Zeeland subsidie ontvangen voor de aanleg van vlinderidylles voor de periode van 23 januari 2020 t/m 1 mei 2024 en wil graag met hulp van geïnteresseerden het aantal vlinderidylles uitbreiden.

Voorwaarde is dat u bereid bent een kort verslag van de uit te voeren/uitgevoerde werkzaamheden te geven aan Peter Geene, voorzitter van de vlinder- en libellenwerkgroep Zeeland, met een aanduiding van de locatie en foto’s van voor en na de werkzaamheden. En dat vermeld mag worden dat dit project mogelijk gemaakt werd door een subsidie van de Provincie Zeeland. Het project moet uiterlijk op 1 mei 2024 zijn afgerond. Aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst zolang de subsidie strekt.

Bij interesse graag contact opnemen met de voorzitter van de vlinder- en libellenwerkgroep Zeeland, Peter Geene

(e-mail: voorzitter@vlinlibzeeland.nl

.nl, tel.nr: 06 22 87 16 66 of 0118 58 44 67)

Activiteitenprogramma

Nacht van de nachtvlinder 1

zaterdagavond 02 JULI 2022 bij camping de Wielewaal, Zuidzandseweg 20, 4506HC Cadzand. We zijn daar te gast bij de Fam.
Almekinders. De geïnteresseerden kunnen actief deelnemen met het vangen van de nachtvlinders op het laken die door een deskundig team gedetermineerd zullen worden en genoteerd. Uiteraard zal er voor vragen tijd zijn om te beantwoorden.
Vanaf zonsondergang tot 24.00 hr. Zal er gevangen worden. De volgende morgen om 08.00 hr. zullen de nachtlichtvallen en led-emmers gecontroleerd worden. Ook de nachtvlinders zullen geteld en gedetermineerd worden waarbij
belangstellenden ook welkom zijn.
Wc’s zijn aanwezig en er is eventueel ook koffie, fris en een versnapering o.i.d. Respect voor de campinggasten wordt gewaardeerd.
Het zal weer een mooie interessante Nationale Nacht van de Nachtvlinders worden op 02 Juli 2022. Het nachtvlinderteam van ’t Duumpje verwacht jullie met groot enthousiasme.
Inlichtingen: Huib van Iwaarden, Groede. Tel: 0117371270 of 0659811038 of e-mail; iwaardengr@zeelandnet.nl

Nacht van de nachtvlinder 2

Al weer voor de 16de keer organiseert Jan van Belzen nachtvlinders kijken in de Nationale Nachtvlindernacht.

Plaats: imkerij Poppendamme, Poppendamseweg 3, 4364 SL Grijpskerke

Datum 1 juli vanaf ca 22 uur, bij slecht weer uitwijken naar 2 juli

De toegang is gratis en iedereen mag helpen vangen en fotograferen.

Info: Jan van Belzen tel 0118 602613, telefoonnummer van de imkerij: 0118 616966

 

EXCURSIES

Onze excursie op 14 mei a.s. naar de Tenellaplas OostVoorne komt dichterbij!

We spreken af als volgt:

  • Verzamelen om 13.00 u. op de P-plek bij het Bezoekerscentrum : Duinstraat 12a, 3235 NK Rockanje;
  • Willem Prins zal de excursieleider zijn naar deze plas en Heveringen;
  • Let op : op de oevers rondom de plas staan vele Orchissen en daar mogen we niet lopen! Voor foto’s staan er voldoende op andere plekken.
  • Event. samen rijden : zelf te regelen ! Opgeven is niet nodig.

 

Op 18 juni gaan we  wandelen in Waterdunen, 13 u verzamelen we op de parkeerplaats Walendijk. Er is geen gids, we vermaken ons zelf.

Werkgroepbijeenkomsten:

9 maart 19.30 algemene ledenvergadering in Hotel Green White, Noordweg 43, 4356 EB Oostkapelle. Albert Vliegenthart van de Vlinderstichting verzorgt voor de ledenvergadering een presentatie met als onderwerp: Behoud van vlinders in Nederland en Zeeland

In mei 2022 houden we een publieksdag. Nader bericht volgt.

Een week voorafgaande aan de werkgroepbijeen­komsten vinden de bestuursvergaderingen plaats. Om de interactie tussen het bestuur en de leden te bevorderen worden de be­stuursvergaderingen voortaan ook hier vermeld zodat de leden dan hiervoor zaken en/of wensen aan kunnen leveren.

Het staat iedereen ten allen tijde vrij suggesties te doen en zelf activiteiten te organiseren.

Activiteiten van andere organisaties

Activiteiten KNNV Walcheren

activiteiten Steltkluut (Vogelbescherming Oost Zeeuws-Vlaanderen)

activiteiten KNNV De Bevelanden