Activiteiten en excursies

Activiteitenprogramma
alles onder voorbehoud van de situatie rond het coronavirus

Een week voorafgaande aan de werkgroepbijeen­ komsten vinden de bestuursvergaderingen plaats. Teneinde de interactie tussen het bestuur en de werkgroep als geheel te bevorderen worden de be­stuursvergaderingen voortaan ook hier vermeld zodat de leden dan hiervoor zaken en/of wensen aan kunnen leveren.

Het staat iedereen ten allen tijde vrij suggesties te doen en zelf activiteiten te organiseren.

Werkgroepbijeenkomsten:

IJs en coronaweder dienende wordt de ledenvergadering voor 2020 op 16 september gehouden. De plaats is nog niet bekend, omdat we een grotere ruimte nodig hebben, het liefst in Goes of omgeving. We zijn deze aan het zoeken. Hou deze site en je mail in de gaten.

De bestuursvergadering voor deze ledenvergadering is op 2 september. Ideeën of punten die je mee wilt geven? mail de secretaris!

Excursies:

Voor dit jaar zijn er plannen voor de excursies die je hieronder ziet. Omdat er in 2018 en in 2019 veel excursies op het laatste moment niet doorgingen vanwege het slechte weer, proberen we ze nu te laten doorgaan door de datum vast te stellen aan de hand van het verwachte weer, dus korter van te voren. Houd dus je mail en deze site in de  gaten voor het laatste nieuws.

Dit zijn de plannen:

Nachtvlinders zoeken Vroongronden/Schotsman: Tobi Koppejan gaat hiermee aan de slag
Braakman Noord op de fiets – richting Hoofdplaat: nog geen organisator
Emmadorp/Saeftinge eventueel te combineren met kanaalzone ivm kaasjeskruiddikkopje: nog geen organisator
Daglange excursie West-Zeeuws-Vlaanderen: Alco Warners, samen met Huib van Iwaarden
Schouwen-Duiveland: nog geen organisator

Wil je aan de slag met een hierboven genoemde activiteit? Graag! En bespreek dat dan even aan de beheerder van de site, zodat hij je van de nodige informatie kan voorzien.

7 augustus vanaf 21.30 uur: nachtvlinders zoeken en bekijken op de nieuwe idylle in Veere (Bastion). Organisatie en informatie: Tobi Koppejan. Reservedatum (ingeval van slecht weer, namelijk regen en/of een temperatuur van minder dan 10 graden): 14 augustus. Opgave niet nodig, er zijn geen kosten aan verbonden.

De excursie naar het Woldlakebos gaat wegens te weinig belangstelling helaas niet door.

activiteiten rond nachtvlinders

Op vrijdag 18 juli wordt een nachtvlinderval gezet, die zaterdag 19 juli rond 9 uur ‘s morgens leeg gemaakt wordt. Dit wordt herhaald op vrijdag en zaterdag 21 en 22 augustus. Hierbij kan iedereen aansluiten. Er wordt uitleg gegeven over het vangen en het determineren (op naam brengen) van de gevangen nachtvlinders.

Dit alles wordt georganiseerd door Jan van Belzen op Imkerij Poppendamme, Poppendamseweg 3,  4364 SL Grijpskerke.

Activiteiten van andere organisaties

Activiteiten KNNV Walcheren

Vlinderexcursie door Peter Geene, georganiseerd door Groei&Bloei afd Walcheren

activiteiten Steltkluut (Vogelbescherming Oost Zeeuws-Vlaanderen)

activiteiten KNNV De Bevelanden