activiteiten

Activiteitenprogramma

Een week voorafgaande aan de werkgroepbijeen­ komsten vinden de bestuursvergaderingen plaats. Teneinde de interactie tussen het bestuur en de werkgroep als geheel te bevorderen worden de be­stuursvergaderingen voortaan ook hier vermeld zodat de leden dan hiervoor zaken en/of wensen aan kunnen leveren.

Het staat iedereen ten allen tijde vrij suggesties te doen en zelf activiteiten te organiseren.

Werkgroepbijeenkomsten:

27 januari: bestuursvergadering. Wensen? Vragen? Neem contact op met het bestuur.

Woensdag 25 maart: Henny Waanders zal dia’s tonen van vlinders en libellen. Voorafgaande zal de Algemene Leden  Vergadering worden gehouden.
Start 19:45 uur. Locatie: Hollandse Hoeve, Mec de Bevelanden, Kattendijksedijk 23, Goes.

Eventuele overige activiteiten in het eerste kwartaal worden adhoc bekend gemaakt via e-mail en de website.

Excursies:

 

Activiteiten van andere organisaties

Activiteiten KNNV Walcheren

Vlinderexcursie door Peter Geene, georganiseerd door Groei&Bloei afd Walcheren

activiteiten Steltkluut (Vogelbescherming Oost Zeeuws-Vlaanderen)

activiteiten KNNV De Bevelanden