Vlinderidylles en excursies

Vlinderidylles en excursies

Adressen Zeeuwse idylles

(klik op adres om kaart te bekijken)

Oproep vlinderidylle

Wilt u bijdragen aan de diversiteit van de Zeeuwse flora en fauna? Bent u geïnteresseerd om een vlinderidylle in Zeeland aan te leggen, een plek waar vlinders en andere insecten zich thuis voelen?

Dan kunt u een bijdrage in de kosten aanvragen tot een bedrag van maximaal € 350,- bij de vlinder- en libellenwerkgroep Zeeland voor de aankoop van inheems plantenzaad. De vlinder- en libellenwerkgroep Zeeland heeft van de Provincie Zeeland subsidie ontvangen voor de aanleg van vlinderidylles voor de periode van 23 januari 2020 t/m 1 mei 2024 en wil graag met hulp van geïnteresseerden het aantal vlinderidylles uitbreiden.

Voorwaarde is dat u bereid bent een kort verslag van de uit te voeren/uitgevoerde werkzaamheden te geven aan Peter Geene, voorzitter van de vlinder- en libellenwerkgroep Zeeland, met een aanduiding van de locatie en foto’s van voor en na de werkzaamheden. En dat vermeld mag worden dat dit project mogelijk gemaakt werd door een subsidie van de Provincie Zeeland. Het project moet uiterlijk op 1 mei 2024 zijn afgerond. Aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst zolang de subsidie strekt.

Bij interesse graag contact opnemen met de voorzitter van de vlinder- en libellenwerkgroep Zeeland, Peter Geene

(e-mail: voorzitter@vlinlibzeelandnet.nl, tel.nr: 06 22 87 16 66 of 0118 58 44 67)

Activiteitenprogramma
alles onder voorbehoud van de situatie rond het coronavirus

 

EXCURsies
  • we gaan het weer proberen: een eerste excursie: op 23 juni om 13.00 uur en als reservedatum bij slecht weer 26 juni – ook om 13.00 uur

Verzamelen bij de hoofdingang (pompstation Evides) aan de Kon. Emmaweg 22 Oostkapelle/Vrouwenpolder.

We verwachten diverse juffers en libellen : Vroege glazenmaker / platbuik / Keizerlibel/ Azuurtjes / Gaffelwaterjuff. maar ook vlinders zoals Kleine Vuurvlinder.

Aanmelden is niet nodig.

Verder pakken we het programma van vorig jaar zoveel mogelijk weer op. Dat luidde als volgt:

  • Nachtvlinders zoeken op de Vroongronden/Schotsman. Tobi Koppejan gaat hiermee aan de slag
  • Braakman Noord op de fiets – richting Hoofdplaat: wie wil dit organiseren?
  • Emmadorp/Saeftinge eventueel te combineren met de Kanaalzone (voor het Kaasjeskruiddikkopje): wie wil dit organiseren?
  • Daglange excursie West-Zeeuws-Vlaanderen: organisatie Alco Warners met Huib van Iwaarden
  • Schouwen Duiveland: wie wil dit organiseren?Werkgroepbijeenkomsten:

Voorlopig zijn er geen bijeenkomsten gepland

Een week voorafgaande aan de werkgroepbijeen­ komsten vinden de bestuursvergaderingen plaats. Teneinde de interactie tussen het bestuur en de werkgroep als geheel te bevorderen worden de be­stuursvergaderingen voortaan ook hier vermeld zodat de leden dan hiervoor zaken en/of wensen aan kunnen leveren.

Het staat iedereen ten allen tijde vrij suggesties te doen en zelf activiteiten te organiseren.

Activiteiten van andere organisaties

Activiteiten KNNV Walcheren

Vlinderexcursie door Peter Geene, georganiseerd door Groei&Bloei afd Walcheren

activiteiten Steltkluut (Vogelbescherming Oost Zeeuws-Vlaanderen)

activiteiten KNNV De Bevelanden