Vlinder- en Libellenwerkgroep Zeeland

Informatie over de werkgroep

De Vlinder- en Libellenwerkgroep Zeeland is sinds 1993 actief bezig met gericht onderzoek naar vlinders en libellen in Zeeland. Vlinders en libellen behoren tot de meest bedreigde diergroepen in Nederland. Ons doel is het behoud en herstel van vlinders (dag- en nachtvlinders) en libellen in Zeeland. Wij proberen dit te bereiken door het doen van veldonderzoek en het geven van voorlichting en educatie aan diverse groepen in onze provincie.


Bestuur:

Voorzitter: Tobi Koppejan, email: voorzitter@vlinlibzeeland.nl

Secretaris ad interim: Floor van Lamoen, email: secretaris@vlinlibzeeland.nl

Penningmeester: Floor van Lamoen, email: penningmeester@vlinlibzeeland.nl

Algemeen lid: Marcel de Bruijn, e-mail: webmaster@vlinlibzeeland.nl


Activiteiten

Een groot deel van de leden houdt zich elk jaar bezig met de inventarisatie van vlinders en libellen. Monitoringonderzoek is één van de belangrijkste manieren om te controleren of de vlinder- en libellenstand voor- of achteruit gaat. In Zeeland worden diverse monitoringroutes door leden van de werkgroep gelopen. De informatie die de werkgroep op deze manier verzamelt wordt onder andere doorgegeven aan terreineigenaren en -beheerders zodat zij, indien nodig, gerichte maatregelen kunnen nemen waar vlinders en libellen vervolgens van kunnen profiteren.

Daarnaast worden er in het voorjaar en zomerseizoen diverse excursies georganiseerd. Vooral duinen, bosranden en oevers zijn interessante gebieden waar vlinders en libellen kunnen worden waargenomen. Excursies zijn uitermate leerzaam voor met name beginnende vlinderaars.

Een aantal malen per jaar worden bijeenkomsten voor de leden georganiseerd, waar ervaringen en kennis wordt uitgewisseld.


Publicaties

Verslagen van gehouden excursies, maar ook resultaten van inventarisaties, worden gepubliceerd in ons tijdschrift: “De Zeeuwse Prikkebeen”. Hierin zijn ook allerlei interessante artikelen te lezen over alles wat met vlinders, vlinderplanten en libellen te maken heeft. De Zeeuwse Prikkebeen verschijnt 3x per jaar: in maart, juni en november.


Educatie

Door de leden worden diverse educatieve activiteiten ondernomen, zoals het geven van voorlichting aan verenigingen en groepen. Ook worden er boeken en andere materialen over vlinders en libellen verkocht, zoals lespakketten voor het basisonderwijs. Voor deze doelgroep lenen we ook een vlinderleskist uit. De werkgroep beschikt tevens over eigen tentoonstellingsmateriaal dat wordt uitgeleend aan diverse instanties.


Lid of donateur worden

Wie actief betrokken wil zijn bij de Vlinder- en Libellenwerkgroep Zeeland kan lid worden en betaalt hiervoor € 13,50 per jaar. Jeugdleden, tot en met 16 jaar betalen € 3,- per jaar. Hiervoor ontvangt men 3x per jaar ons tijdschrift.

Bedrijven, verenigingen en andere niet-particuliere organisaties kunnen donateur worden. Kosten zijn € 13,50 per jaar. Hiervoor ontvangt u 3x per jaar ons tijdschrift, de Zeeuwse Prikkebeen.

Ook worden er voor leden en donateurs regelmatig werkgroepbijeenkomsten gehouden, met o.a. presentaties en lezingen.

Ik meld mij aan als lid / donateur* van de Vlinder- en Libellenwerkgroep Zeeland

Vragen? Mail de ledenadministratie: ledenadministratie@vlinlibzeeland.nl

Het bankrekeningnummer van de Vlinder- en Libellenwerkgroep: NL93 RABO 0180539922.