14 t/m 16 juni 2024: Libellentelling

14 t/m 16 juni 2024: Libellentelling

Nederland is een echt libellenland: er komen hier ongeveer 65 soorten libellen voor, waarvan 47 in Zeeland.

Door het verdwijnen van natuur, klimaatverandering, verdroging en watervervuiling staan veel libellensoorten onder druk. Aan de andere kant zorgt de klimaatverandering ervoor dat warmteminnende libellen zich in Nederland meer thuis voelen. De komst van zuidelijke soorten maakt het echter moeilijk voor de noordelijke soorten.

Tijdens de landelijke Libellentelling in het weekend van 14 t/m 16 juni wordt gepeild hoe het gaat met de verschillende soorten in onze tuinen.

Tel je ook mee? Dat kan ook als je zelf geen vijver in je tuin hebt maar wel in de buurt van water woont.

Meer details over hoe het in zijn werk gaat, kun je vinden op de website van de Vlinderstichting