‘Oud’ nieuws…

Dagvlinderjaar 2018

De Vlinderstichting

31-DEC-2018 – Nu, aan het einde van het jaar, is het moment om even terug te kijken. Wat was 2018 voor jaar voor de dagvlinders? Het was, onder andere door de warme en extreem droge zomer een bijzonder jaar. Of het uiteindelijk een goed of slecht vlinderjaar was, zullen we pas komend jaar weten. Lees verder:

Nieuwe ‘naakte’ kokerjufferlarve voor de wetenschap beschreven uit Nederland

Wetterskip Fryslân

27-DEC-2018 – In 2012 werd, na ruim veertig jaar afwezigheid, de zeer zeldzame schietmot Holocentropus insignis in het Fochteloërveen herontdekt. Hierdoor getriggerd werd in het voorjaar van 2014 een gerichte zoekactie op touw gezet om de onbeschreven larve van deze soort te vinden. Deze aanpak bleek zeer succesvol, de gezochte kokerjufferlarve kon voor het eerst voor de wetenschap beschreven worden. Meer weten?

Nachtvlinderjaar 2018

De Vlinderstichting

24-DEC-2018 – Aan het eind van het jaar is het gebruikelijk terug te kijken. Welke nachtvlinders zijn er veel gezien? Een blik op de databestanden geeft een indruk, maar bij nachtvlinders blijken allerlei factoren van invloed op de lijstjes. Lees verder:

Duikers brengen biodiversiteit van natuurlijke schelpdierbank in beeld

Stichting ANEMOON

16-DEC-2018 – In de Noordzee vormen schelpdierbanken oases van biodiversiteit binnen woestijnen van zandbodems. In de afgelopen twee eeuwen zijn deze bijna volledig verloren gegaan. In 2016 werd een natuurlijke schelpdierbank ontdekt aan de Noordzeezijde van de Brouwersdam. Op 13 oktober startten vrijwilligers met monitoring, waarbij ook het grote publiek kon meegenieten van het bijzondere onderwaterleven.  Meer lezen?

Overwintert de kolibrievlinder in ons land?

De Vlinderstichting

13-DEC-2018 – Het was een erg goed jaar voor de kolibrievlinder en veel mensen hebben kunnen genieten van deze trekvlinder, die ook veel in tuinen te zien is. De kolibrievlinder trekt normaal gesproken in het najaar weg naar het zuiden, maar er zijn nu ook in december nog meldingen. Probeert hij hier te overwinteren? Lees verder:

Knijpt de maanwaterjuffer er stiekem tussenuit?

De Vlinderstichting

10-DEC-2018 – De maanwaterjuffer was op de hogere zandgronden van oudsher een vrij algemene soort die in de meeste gebieden met vennetjes wel gevonden kon worden. De laatste 15 jaar gaat hij echter sterk achteruit en is op veel vroegere vliegplaatsen verdwenen. De reden voor deze plotselinge achteruitgang is nog niet duidelijk. Lees verder:


Vermindering toepassing glyfosaat

7-DEC-2018 – De provincie onderzocht dit jaar de mogelijkheden om in Noord-Brabant het gebruik van glyfosaat zoveel mogelijk tegen te gaan. Dit naar aanleiding van de verlenging van de Europese toelating van glyfosaat in 2017, terwijl er ook berichten waren over schadelijke gevolgen hiervan.Lees verder:

Toptijd voor kleine wintervlinder

De Vlinderstichting

6-DEC-2018 – De kleine wintervlinder vliegt in de grootste aantallen van half november tot half december. Deze week lijkt de soort op haar piek te zijn, als je hem wilt zien is nu het moment. Vooral op de zandgronden gaat het om grote aantallen van soms duizenden vlinders. Lees verder:

Meer dagvlinders op de Assendelverzeedijk door sinusbeheer

De Vlinderstichting

3-DEC-2018 – Afgelopen zomer startte Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de provincie Noord-Holland met sinusbeheer op de Assendelverzeedijk. Sinusbeheer is een manier van maaien die kan bijdragen aan de biodiversiteit. Uit monitoring van De Vlinderstichting blijkt dat er inderdaad meer dagvlinders te zien waren op de proefvakken waar sinusbeheer is toegepast. Lees verder:

Graslandinsecten profiteren van eenvoudige maatregelen

De Vlinderstichting

29-NOV-2018 – Vlinders en bijen die in graslanden leven zijn met relatief eenvoudige maatregelen te helpen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van De Vlinderstichting, It Fryske Gea en agrarisch collectief It Lege Midden, uitgevoerd in Friesland. Vooral het kruidenrijk maken of houden van perceelsranden levert positieve effecten op voor vlinders.Lees verder:

Zeldzame libellen in Brabant: goed en slecht nieuws

19-NOV-2018 – Noord-Brabant is een goede libellenprovincie. Van de 71 Nederlandse soorten zijn er 67 in Brabant aanwezig of aanwezig geweest. Vergeleken met de periode tussen 1970 en 1990 gaat het met een aantal soorten, waaronder beekrombout, bosbeekjuffer en speerwaterjuffer, flink beter. De zeer zeldzame gewone bronlibel echter wordt sterk bedreigd. In de Esperloop gaat men proberen het tij te keren.Lees verder:

Impact droogte op grasland en het herstel naderhand

Wageningen Environmental Research

17-NOV-2018 – Satellietbeelden uit Groenmonitor.nl laten zien dat het gras op de klei in Groningen en Friesland en in het Groene Hart het minst te lijden had van de droogte. In Oost-Overijssel, Gelderland, Zeeland, delen van Brabant en Limburg en de kuststrook is de groenindex het sterkst afgenomen. Door de regenval in augustus was het gras in heel Nederland begin september weer groen. Lees verder:

 

Zwartvlekwinteruil trotseert de kou

14-NOV-2018 – De zwartvlekwinteruil wordt al een paar weken af en toe gemeld, maar de komende maanden, tot in april, is deze nachtvlinder nog te vinden. Je moet er alleen wel wat voor doen. De mot komt nauwelijks op licht af, maar wordt wel veel gezien op zoetigheid. Nu de meeste bloemen zijn uitgebloeid kan stropen uitkomst bieden. Lees verder:

Zeldzame oleanderpijlstaart aangetroffen in Zeeland

Is het een vogel (pijlstaart)? Een vis (pijlstaartrog)? Nee, de oleanderpijlstaart is een vlinder. Een hele zeldzame die bijna nooit in ons land wordt gezien. Ook deze keer is de nachtvlinder ongezien gevlogen, maar ze heeft wel tastbaar bewijs achtergelaten in Middelburg: zes rupsen.

Lees verder:


PERSBERICHT DD. 17.09.18 VAN: WERKGROEP Vlinders & Libellen in Zeeland.

Van een uur of 5 ’s middags tot half 8 ’s avonds trokken per minuut zo’n 50.000 Heidelibellen over de Veerse Dam Walcheren binnen. Ze kwamen vanaf de Oosterscheldekering aan de bovenkant langs de dam. Om 5u werden er per minuut 200 exemplaren geteld maar tegen 7u werden dat er 300 per minuut! Enkele exemplaren werden gevangen en het bleek te gaan om de soort Bruinrode heidelibel. Ook werden enkele exemplaren van de Paardebijter gezien, maar of die meetrokken is niet duidelijk geworden. Dit is een bijzonder waarneming, die zeldzaam voorkomt!

De laatste trek van Heidelibellen (Geelvlek) was 42 jaar geleden ook over deze Dam. In 2004 is hier trek gezien van de Viervleklibel, maar niet in zulke hoge aantallen.

Libellen trekken weg uit een gebied wanneer dit overbevolkt raakt. En met de langdurige warmte van deze zomer, zijn vrijwel alle aanwezige larven in een gebied wel uitgeslopen tot volwassen libel. Daardoor zijn er extra exemplaren aanwezig, die anders het volgende jaar zouden zijn uitgekomen. Dit trekgedrag is eigenlijk vooral bekend van de Viervleklibel, die soms met honderduizenden tegelijk gaat zwerven. Onduidelijk is waar ze dan eindigen; als ze Engeland proberen dan verdrinken ze zeer waarschijnlijk.

Waar deze stroom libellen vandaan kwam hebben we deze avond nog niet kunnen achterhalen. Wellicht uit Brabantse vennen of de Zuid-Hollandse duinen, maar evengoed is Duitsland of zelfs Polen mogelijk.

Peter & Rienk Geene,

Zeeuwse werkgroep Vlinders en Libellen: www.vlinlibzeeland.nl;

Meer info: 0118.584467.

Filmpjes staan hier


Nachtvlinders bekijken?

Meer over nachtvlinders willen weten? Maar je hebt geen val? De Vllinder- en libellenwerkgroep heeft een aantal nachtvlindervallen te leen. Deze bestaan uit een kist met daarin een speciale lamp. De nachtvlinders worden aangetrokken door de lamp en vliegen zo de kist in waarin eierdozen liggen zodat ze rustig de morgen kunnen afwachten en jij ze kunt gaan vaststellen welke vlinders je gevangen hebt.
Bij wie kun je terecht? Bij Tobi Koppejan en Alco Warners. Tobi is te bereiken via tkoppejan@gmail.com en Alco via secretaris@vlinlibzeeland.nl. Beiden wonen op Walcheren, maar woon je daar niet, maar wel in Zeeland, dan moeten we maar even kijken hoe we de val bij je krijgen.

Opnieuw nieuwe mineermotten op smalbladige wilgen in Nederland en België

De Vlinderstichting, Naturalis Biodiversity Center, Vlaamse Vereniging voor Entomologie

23-AUG-2018 – Er twee mineerders van smalbladige wilgen ontdekt, die nog niet eerder in Nederland en België waren aangetroffen. Het gaat om de slakkenspoormotten Phyllocnistis valentinensis en een mysteriesoort. Vorig werden jaar grote aantallen van de smalle wilgenmineermot voor het eerst in Nederland gevonden; deze soort is nu ook voor het eerst in België aangetroffen.Lees verder:

 

Voor 40 procent plantensoorten wordt Nederland te warm

Wageningen Environmental Research

9-AUG-2018 – Elke plantensoort heeft zijn eigen voorkeur voor de gemiddelde jaartemperatuur. Nu al is Nederland eigenlijk te warm voor zo’n 100 plantensoorten. Bij een verdere temperatuurstijging van drie graden zou Nederland voor bijna 500 plantensoorten te warm worden. Dit is 40 procent van alle soorten. Hieronder zijn 180 Rode Lijstsoorten. Nederland wordt echter ook geschikt voor 1000 zuidelijke soorten. Lees verder:

10 augustus 2018

Zeer zeldzame libellen aangetroffen in het Kuinderbos

De Vlinderstichting

9-AUG-2018 – Het afgelopen jaar zijn in het Kuinderbos in de Noordoostpolder veel bijzondere libellen gevonden. Zo werden bij één poel vijf soorten witsnuitlibellen gezien, waaronder de zeer zeldzame sierlijke witsnuitlibel en de oostelijke witsnuitlibel. Deze laatste is op de enige andere plek in Nederland waar hij voorkwam al enige jaren niet meer aangetroffen. Lees verder:

 

4 augustus 2018

Kleine tanglibel nu echt in Nederland?

De Vlinderstichting

2-AUG-2018 – De kleine tanglibel is de afgelopen decennia al een aantal keren opgedoken in Nederland, maar lijkt nu echt een populatie te hebben. In Limburg zijn wel acht tegelijk gezien, met dit hoge aantal lijkt er sprake te zijn van echte vestiging. Hoe duurzaam deze is zal de komende jaren blijken. Lees verder:

 

24 juli 2018

GrowApp brengt effect droogte op natuur in beeld

22-JUL-2018 – De extreme hitte en droogte van de afgelopen maanden worden steeds zichtbaarder in de natuur. De time-lapse video’s in dit bericht, gemaakt met de GrowApp, brengen goed in beeld hoe Nederland verdroogt. De verschillen met vorig jaar worden steeds duidelijker. Help ook mee het effect van deze historische droogte in jouw omgeving vast te leggen door regelmatig een foto met de GrowApp te maken.Lees verder:

 

22 juli 2018

Droogte funest voor vlinders van de heide

De Vlinderstichting

22-JUL-2018 – De warmte heeft ervoor gezorgd dat 2018 tot nu toe een goed vlinderjaar is, maar de aanhoudende droogte kan grote negatieve gevolgen hebben voor vlinders, met name die van de heide. Een noodoperatie is nodig om de zeldzame kleine heivlinder, die nog maar op één locatie in Nederland voorkomt, te behouden. Lees verder:

 

19 juli 2018:

Karmozijnrood weeskind erg veel gezien dit jaar

De Vlinderstichting

19-JUL-2018 – Het karmozijnrood weeskind heeft een enorm goed jaar en wordt op veel meer plaatsen gevonden dan voorgaande jaren. Het zal echter niet veel mensen opvallen. Het is een nachtvlinder die je alleen te zien krijgt als je ’s nachts op pad gaat en speciale lokmiddelen gebruikt. Stropen is een prima methode hiervoor. Lees verder:

 

18 juli 2018:

Verdubbeling bloemrijke kruidenakkers in Rucphen dankzij crowdfunding

17-JUL-2018 – Alarmerende berichten over de afname van planten, insecten, vogels en kleine zoogdieren vragen om actie. Herstel van leefgebieden is één van de oplossingen volgens NatuurWerkgroep gemeente Rucphen. De werkgroep heeft acht hectare bloemrijke kruidenakkers in beheer. Dankzij crowdfunding wordt dit oppervlak komend jaar verdubbeld naar 16 hectare. Lees verder:

 

9 juli 2018:

Enige leefgebied donker pimpernelblauwtje vertrapt

9-JUL-2018 – Net als voorgaande jaren lopen tientallen vlinderliefhebbers en -fotografen door het enige leefgebied van het donker pimpernelblauwtje in Nederland. Het gaat om een klein stuk berm van een provinciale weg bij Posterholt in Limburg. De waardplant grote pimpernel staat al niet meer overal overeind, en het leefgebied van de mieren, essentieel voor deze soort, wordt vertrapt. Lees verder:

 

6 juli 2018:

Mooi weer: een vloek of een zegen voor vlinders?

woensdag 4 juli 2018

Dit voorjaar was warm en vochtig: ideale omstandigheden voor rupsen en vlinders. En dat is nu zien: er zijn veel meer vlinders dan we gewend zijn. Dat komt niet alleen door het weer; er trekken ook veel vlinders ons land binnen uit oostelijke richting. Lees verder:

 

25 juni 2018:

ObsIdentify: herken plant of dier

ObsIdentify is een applicatie voor het automatisch herkennen van dieren en planten (op dit moment alleen Nederlandse en Belgische insecten) door middel van foto’s genomen in het veld, op de camping of je huiskamer.

De herkenning werkt geheel offline. Alleen nog verkrijgbaar voor Android, via Google Play.

Al een tijdje in de ‘handel’ (het is gratis), maar nog niet bij iedereen bekend.

 

18 juni 2018:

Hoge Veluwe brengt natuur de huiskamer in

18-JUN-2018 – Het Nationale Park De Hoge Veluwe nodigt iedereen in binnen- en buitenland uit om online cameravalfoto’s van het geheime leven van de dieren in het Park te bekijken en analyseren. Zo draagt u bij aan belangrijk onderzoek en leert en passant van alles over het wild van de Hoge Veluwe.

Lees verder:

 

17 juni 2018:

Extreem veel meldingen grote weerschijnvlinder

woensdag 13 juni 2018

Al vliegt de grote weerschijnvlinder pas een week in 2018, de aantallen vlinders breken nu al alle records. Het warme voorjaar is duidelijk voordelig geweest voor deze vlinder, die tot voor kort een zeldzaamheid was. Sinds de eeuwwisseling breidt hij zich steeds verder uit, en 2018 is nu al een absoluut topjaar.

Lees verder:

 

21 mei 2018: De vernieuwde site is bijna klaar en staat online. Hij wordt nog aangevuld met meer nieuws, mooie foto’s, Zeeuwse Prikkebenen en al wat dies meer zij, maar om leden en belangstellenden duidelijk te maken dat we een actieve werkgroep zijn, wordt ook het laten zien van een zich ontwikkelende site niet geschuwd.

Op een gegeven moment is de site af. Maar daarvoor moet er wel voldoende inhoud zijn. De fotogalerijen van de ‘oude’ site worden overgenomen, maar graag zien we ook nieuwe foto’s op deze site. Heb je mooi materiaal, aarzel niet dit te uploaden naar webmaster@vlinlibzeeland.nl, eventueel via wetransfer of iets dergelijks. Formaat: liefst zo groot mogelijk, zodat bij verkleiningen, mochten die nodig zijn, er zo veel mogelijk detail bewaard wordt. Wil je een auteursrechtvermelding op de foto? Zet dit dan bij de upload, maar zet je naam er niet zelf op. Zo kunnen we de vermelding standaard in de linkerbenedenhoek houden.