24 t/m 26 mei 2024: Argusvlinder-telweekend

24 t/m 26 mei 2024: Argusvlinder-telweekend

De argusvlinder was lange tijd een algemene vlindersoort in Nederland. Maar sinds het midden van de jaren 1990 gaat het niet zo goed. De laatste 25 jaar is de stand van de argusvlinder in ons land met maar liefst 98% gekelderd, zo weten we uit het meetnet dagvlinders. Daarom houden De Vlinderstichting en Waarneming.nl voor de 11e keer het Telweekend Argusvlinder. Overal in het land wordt in kaart gebracht of de argusvlinder nog aanwezig is. De resultaten worden gebruikt we voor de bescherming.

Ook in Zeeland heeft de Argusvlinder het moeilijk. Onze werkgroep heeft hier in het verleden al vaker aandacht aan besteed o.a. in het kader van ons project “Op de bres voor de Zeeuwse zes”. Zie HIER een verslag van Omroep Zeeland uit 2014. Omdat de reden van de achteruitgang nog steeds niet bekend is het blijven doen van onderzoek noodzakelijk.

Wilt u ook helpen met het tellen dit weekend? Kijk op de website van De Vlinderstichting voor alle details.

Een hulpmiddel om de Argusvlinder in het veld te herkennen is de zoekkaart die de Vlinderstichting een aantal jaar geleden heeft gemaakt.

Argusvlinder ♂

Met dichtgeklapte vleugels heeft hij een goede schutkleur